21. travanj 2020.

Lokalni koronapaketi (2): Rijeka odgađa naplatu i najavljuje otpis, mjere u Puli, Pazinu, Opatiji... 

Gradonačelnici Pule i Rijeke Boris Miletić i Vojko Obersnel    foto Dražen Lapić/Lider

Nastavljamo s inventurom gradskih mjera pomoći gospodarstvu. Danas predstavljamo koronapakete gradova sjevernog Jadrana i Gorskog kotara.

RIJEKA

 • poduzetnicima kojima je zabranjen rad odgađa se na tri mjeseca plaćanje zakupnine za gradske poslovne prostore i javne površine, komunalne naknade, spomeničke rente i odvoza otpada
 • nakon ukidanja zabrane donijet će se odluke o otpisu tih davanja za vrijeme zabrane, a naknadno će se utvrditi kriteriji otpisa za ostale poduzetnike

KASTAV

 • Odgoda plaćanja komunalne naknade na tri mjeseca s naknadnim utvrđivanjem kriterija za potpuni otpis plaćanja
 • Oslobađanje plaćanja zakupnine za poslovne prostore i javne površine za ožujak u visini 50 posto ukupnog iznosa zakupnine i oslobađanje od plaćanja zakupnine u travnju za vrijeme trajanja Odluke
 • Za sve obveznike spomeničke rente, prilikom utvrđivanja godišnje obveze umanjit će se iznos za razdoblje obuhvaćeno Odlukom o zabrani rada,
 • odgađa se naplata odvoza otpada  na tri mjeseca onima kojima je zabranjen rad   
 • Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate, osim dugovanja kojima prijeti zastara

OPATIJA

 • oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, zakupnine poslovnih prostora i javnih površina te spomeničke rente onima kojima je zabranjen rad

VRBOVSKO

 • obustava plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište, zakupa gradskih poslovnih prostora, fiksnog dijela cijene vodnih usluga i prikupljanja miješanog otpada svima kojima je zabranjen rad, a odgoda ostalima s poteškoćama u poslovanju koji podnesu zahtjev
 • planirane subvencije poduzetnicima koje će se nakon što se donese Odluka Gradskog vijeća o istima, dodjeljivati u svrhu održavanja zaposlenosti i proizvodnje u novonastalim otežanim uvjetima poslovanja
 • Bon od 300 kuna za oko 130 radnika zaposlenih u pogonima tvrtke Cedar koji nisu dobili plaću za prethodna dva mjeseca  

PULA

 • oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za one kojima je ograničen i zabranjen rad
 • odgoda plaćanja poreza na potrošnju uz intenciju da se u dogovoru s Poreznom upravom dogovori oslobađanje
 • smanjenje zakupa poslovnih prostora za ožujak od 50% za one kojima je ograničen rad, i to se može platiti na rate
 • odgoda naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda do 30. lipnja za sve kojima je ograničen rad
 • odgoda naplate spomeničke rente i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
 • obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa od ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane (na rok do šest mjeseci)

PAZIN

 • odgoda plaćanja komunalne naknade do 30. lipnja za sve koji su obuhvaćeni mjerama zabrane i ograničenja rada
 • odobrava se odgoda plaćanja komunalnog doprinosa od ožujka do normalizacije s beskamatnom otplatom do šest rata
 • porez na korištenje javnih površina za sve kojima je rad zabranjen ili ograničen neće se naplaćivati od ožujka do normalizacije
 • zakupnina gradskih poslovnih prostora smanjuje se 50% od ožujka do normalizacije za sve kojima je rad zabranjen ili ograničen
 • odgoda plaćanja poreza na potrošnju svim ugostiteljima od ožujka, uz intenciju da se u dogovoru s nadležnom poreznom upravom dogovori oslobađanje od te obveze
 • odgoda plaćanja naknade za uređenje voda do 30. lipnja za sve kojima je rad zabranjen ili ograničen
 • sufinanciranje cijene usluga obrtima za dadilje za razdoblje od 13. ožujka do 14. travnja 2020. godine, odnosno do prestanka trajanja ograničenja rada predškolskih ustanova

LABIN

 • ugostiteljima se uplata poreza na potrošnju za ožujak odgađa na tri mjeseca
 • odgoda plaćanja komunalne naknade onima kojima je zabranjen rad do 30. lipnja
 • beskamatno plaćanje na rate komunalnog doprinosa za izgradnju građevina u kojima se obavlja gospodarska djelatnost
 • onima kojima je ograničen rad zakupnine poslovnih prostora umanjene su za 50%, i oslođođeni su plaćanja korištenja javnih površina od ožujka do ukidanja zabrane
 • odgađa se plaćanje koncesija do prestanka važenja mjera ograničenja rada

POREČ

 • oslobađanje od poreza na korištenje javnih površina za pogođene, a spomeničke rente za sve
 • odgoda naplate komunalnog doprinosa i koncesija za sve, a komunalne naknade i poreza na potrošnju za pogođene
 • cijena zakupa gradskih poslovnih prostora za ožujak smanjena 50%

ROVINJ

 • odgoda plaćanja izdanih računa za komunalnu naknadu
 • obročno beskamatno plaćanje komunalnog  doprinosa
 • oslobađanje plaćanja poreza na korištenje javnih površina
 • 50% smanjenje te obročno plaćanje zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada
 • oslobađanje poreza na potrošnju
 • odgoda plaćanja naknade za uređenje voda, spomeničke rente i plaćanja temeljem koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Sutra: Kako gospodarstvu pomažu slavonski gradovi