24. travanj 2020.

Lokalni koronapaketi (5): Zagrebačka velika online tržnica, što daju Velika Gorica, Karlovac, Sisak...

Milan Bandić: Zagreb na udaru koronavirusa i potresa   

Nastavljamo s inventurom gradskih mjera pomoći gospodarstvu. Nakon sjeverozapadne Hrvatske i gradova sjevernog Jadrana, te Slavonije, juga Hrvatske i Like, danas su sa svojim koronapaketima na redu Zagreb i gradovi Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

ZAGREB

 • poduzetnici se oslobađaju plaćanja zakupnine za gradske poslovne prostore i javne površine od travnja do lipnja, a rok plaćanja za ožujak produljuje se za 90 dana.
 • komunalna naknada ne naplaćuje se onima kojima je zabranjen rad, a ostalima se umanjuje za 30 posto od travnja do svibnja uz mogućnost produljenja
 • rok za predaju izvještaja o potporama za 2019. obrtnicima produljen je za 90 dana
 • pokrenuta online tržnica u koju se uključilo 120 proizvođača, mahom OPG-ova, koja bi trebala opstati i nakon koronakrize

VELIKA GORICA

 • oprost komunalne naknade, zakupa i odvoza otpada onima kojima je zabranjen rad, a ostalima odgoda na tri mjeseca s mogućnošću produljenja
 • pomoć poduzetnicima od 3000 do 15.000 kuna

DUGO SELO

 • zakup javnih površina poduzetnicima za vrijeme kad su morali obustaviti rad iznosi jednu kunu po četvornome metru
 • naplata komunalne naknade odgađa se na rok od tri mjeseca bez obračunavanja zateznih kamata  
 • obustavljeni svi postupci prisilne naplate i ovrha, osim onih kojima prijeti zastara

JASTREBARSKO

 • oslobađanje komunalne naknade na četiri mjeseca  
 • zakupci poslovnih prostora (osim financijskih institucija) i javnih površina oslobađaju se zakupa i poreza na korištenje javnih površina
 • ugostitelji se oslobađaju plaćanja poreza na potrošnju do kraja godine
 • oslobađanje od plaćanja fiksnog dijela vodne usluge za one kojima je zabranjen rad, za škole, vrtić, sportske udruge i vjerske zajednice od travnja do lipnja, a za vatrogasna društva i od varijabilnog dijela
 • obustavlja se naplata zakupa za ugostiteljske djelatnosti i prodaju robe široke potrošnje na Sajmištu, te naplata parkiranja 
 • djelatnost dadilja nastavlja se sufinancirati ta djelatnost u punom iznosu
 • odgađa se donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama 
 • nema prisilne naplate gradskih potraživanja do kraja lipnja
 • obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odgađa se dospijeće komunalnog doprinosa do kraja godine

SAMOBOR

 • privatni dječji vrtići i obrti dadilja koji su privremeno obustavili rad ostvaruju pravo na puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja ako zadrže isti broj zaposlenih koji su imali i prije obustave rada
 • oslobađaju se plaćanja komunalne naknade, zakupa javnih površina i odvoza otpada svi koji su obustavili rad

SVETI IVAN ZELINA

 • zaustavljena prisilna naplata gradskih potraživanja, osim u slučajevima prijetnje zastare
 • tromjesečna odgoda plaćanja prve rate komunalne naknade za 2020. (ne i naknade za uređenje vode) koja je dospjela 31. ožujka
 • oslobađanje plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora i javnih površina od travnja do lipnja za sve zakupce (osim političkih stranaka)

VRBOVEC

 • oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za sve kojima je zabranjen rad
 • smanjenje komunalne naknade za 30 posto za ostale koji su pogođeni krizom, ali još uvijek rade
 • oslobađanje od plaćanja zakupnina javnih površina za sve kojima je zabranjen rad
 • Komunalac Vrbovec neće naplaćivati odvoz otpada nikome kome je zabranjen rad
 • Pokrenut on line portal 'Vrbovec na stolu' za povezivanje vrbovečkih OPG-ova s kupcima

ZAPREŠIĆ

 • oslobađanje od komunalne naknade svih kojima je rad zabranjen u cijelosti ili u pretežitom dijelu od travnja do svibnja (s mogućnošću produženja), a ostalima koji su pogođeni epidemijom komunalna naknada bit će za to vrijeme smanjena 30 posto, a svima se naplata odgađa na tri mjeseca
 • oslobađanje od zakupa poslovnih prostora i javnih površina
 • odgađaju se pokrenute prisilne naplate potraživanja i odgađanje novih postupaka
 • obustavljena naplata odvoza otpada onima koji ne rade, a svi korisnici komunalnih i vodnih usluga oslobađaju se plaćanja zateznih kamata u roku od tri mjeseca

KARLOVAC

 • oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora i kućica na tržnici od travnja do lipnja te javnih površina od ožujka do lipnja
 • obustavljena je naplata komunalne naknade za ožujak (osim banaka, osiguranja, telekoma, trgovina hranom i higijenom i drugih djelatnosti koje su nastavile raditi), a naplata komunalne naknade za travanj odgađa se za 30 dana
 • zaustavljena prisilna naplata gradskih potraživanja
 • subvencioniranje 50 posto kamate na kredite za tekuću likvidnost na rok od tri godine za mikro i male tvrtke te obrtnike zaključene do kraja lipnja
 • oslobađanje od naplate usluga prikupljanja miješanoga komunalnog i biorazgradivog otpada svima kojima je zabranjen rad
 • ne obračunavaju se kamate za zakasnjela plaćanja po obračunu vodnih usluga
 • otvorena web-stranica OPG-ovaca s područja grada i županije i pokrenuta e-tržnica

OZALJ

 • poduzetnici kojima je zabranjen rad za vrijeme zabrane oslobođeni su plaćanja komunalne naknade, zakupa gradskih poslovnih prostora i poreza na korištenje javnih površina
 • svim ostalima tromjesečna odgoda plaćanja komunalne naknade i ostalih obveza prema Gradu
 • odgađa se naplata kamata za sva potraživanja i javna davanja za sve obveznike koji su pogođeni koronavirusom
 • do kraja lipnja neće se provoditi prisilne naplata potraživanja (osim ako prijeti zastara),
 • subvencionirati će se 50 posto kamate na rok do tri godine za kredite za tekuću likvidnost
 • obustavljeno plaćanje potrošnje vode s pripadajućim naknadama, odvoza biorazgradivog otpada te prisilna naplata  potraživanja za sve kojima je zabranjen rad

SLUNJ

 • zakup gradskih poslovnih prostora i javnih površina te komunalna naknada ne naplaćuje se od travnja do lipnja svima kojima je zabranjen ili ograničen rad

SISAK

 • oslobađaju se od plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora i komunalne naknade svi kojima je zabranjen rad za vrijeme epidemije

KUTINA

 • oslobađanje plaćanja komunalne naknade, zakupa i  poreza na korištenje javnih površina za sve kojima je zabranjen rad minimalno za vrijeme trajanja zabrane
 • obustava ovrha na tri mjeseca
 • Subvencioniranje kamata na kredite za tekuću likvidnost u visini 50 posto kamate, na rok od 3 godine, temeljem zahtjeva mikro i malih poduzetnik

NOVSKA

 • oslobađanje plaćanja javnih površina ugostiteljskim objektima i poslovnih prostora obrtima koji imaju zabranu rada, za sve vrijeme zabrane i još dva mjeseca nakon početka rada
 • oslobađanje od plaćanja zateznih kamata na zakašnjela plaćanja od travnja do kraja godine
 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade od travnja do svibnja svima koji imaju zabranu rada, te svima s padom prihoda od bar 20 posto
 • Razvojna agencija NORA sve konzultantske usluge za poduzetnike do daljnjega vršit će besplatno
 • Uspostavljena je on-line gradska tržnica novljanskih proizvoda

PETRINJA

 • pokrivaju se troškovi dostave prehrambenih proizvoda OPG-ova
 • tvrtke i obrti privremeno su oslobođeni od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište
 • beskamatna odgoda naplate svih gradskih potraživanja i javnih davanja  

POPOVAČA

 • ugostitelji se oslobađaju plaćanja svih troškova zakupa poslovnih prostora i javnih površina u razdoblju nekorištenja
 • odgoda te obročna otplata gradskih potraživanja bez obračunavanja kamata
 • ukidanje plaćanja komunalne naknade svima kojima je zabranjen rad za vrijeme trajanja zabrane
 • privremeno obustavljena naplata svih prisilnih naplata
 • obustavljaju se svi planirani rashodi koji nisu neophodni za redovito osnovno poslovanje, nužan nastavak započetih i ugovorenih investicija i projekata sufinanciranih iz EU fondova  te osnovno održavanje komunalne infrastrukture