25. travanj 2021.

Tvrtke i karijere: Novi nadzornici Studenca i Pan-Peka umjesto Kędzije, opozvan direktor E.ON Hrvatske, pojačanje u Upravi Omiala novog…

Michal Kędzia    foto Ratko Mavar

Michał Sylwester Kędzia nije više na čelu NO-a STUDENCA i PAN-PEKA. Partner u poljskom ENTERPRISE INVESTORU u obje je tvrtke imenovan zamjenikom predsjednika NO-a. Na čelu NO-a u STUDENCU sad je dosadašnji član NO-a Krzystof Łukasz Andrzejewski, a dosadašnji zamjenik predsjednika NO-a Bartosz Walerian Kwiatkowski ostaje član NO-a. Novi predsjednik NO-a PAN-PEKA je Karl Anton Brauckmann, a dosadašnji zamjenik predsjednika NO-a Thomas Attila Tuske ostaje u NO-u. Artur Zbigniew Olech nije više član Uprave PAN-PEKA.

Karl Horst Peter Kraus opozvan je s direktorske pozicije u tvrtki E.ON HRVATSKA, koja ima još dvoje direktora i trojicu prokurista.

Johannes Steurer novi je član Uprave OMIALA NOVOG.

Luka Marinović novi je član Uprave KONSTRUKTOR-HOTINE iz Blata, pa je dosadašnji direktor Nedjeljko Sardelić postao predsjednik Uprave. Alemka Čarija nova je zamjenica predsjednice NO-a umjesto Mate Šulente, a Neda Žderić Đepina ušla je u NO umjesto Meri Skoko.

Valter Šumelj nije više suvlasnik i direktor VD-TRGOVINE iz Donjih Vinjana (Imotski). Jedini vlasnik je sad Davor Pojatina, koji je i direktor.

Otvoren je i zaključen skraćeni stečajni postupak za QUARTO BAROVE iz Zagreba u vlasništvu Igora Šapine. Postupak je pokrenut jer je račun bio u neprekidnoj blokadi od siječnja 2020. zbog poreznog duga od oko milijun kuna, koji nikad nije naplaćen.

Prokurist Slavko Šundov vlasnički je preuzeo NIRS TRGOVINU od Kennetha Armstronga.

TEHNO-DOM iz Zagreba u vlasništvu Silvije Mikše otišao je u stečaj po skraćenom postupku, s poreznim dugom od oko 740 tisuća kuna.

Vlasnik tvrtke NI-VA LENS iz Osijeka Damir Borovac preuzeo je direktorsku poziciju od Dubravke Borovac.

Ante Dragoslavić prepustio je vlasništvo tvrtke MORE – LOŠINJ članu Uprave Nikoli Dragoslaviću i poziciju predsjednika Uprave zamijenio prokurom.

PAULIĆ TRANSPORT iz Kloštar Ivanića Denija Paulića otišao je u stečaj po skraćenom postupku zbog neplaćenih dugova od 2,5 milijuna kuna, od čega je oko 740 tisuća kuna porezni dug.

Vlasnik osječkog HOLJEVCA Luka Holjevac povukao se s direktorske pozicije, na koju je imenovao Loru Holjevac, a Darku Holjevcu opozvana je prokura.

Pročitajte još