26. prosinac 2019.

Donosimo zakonske izmjene koje stupaju na snagu 1.1.2020., a za koje je nadležna Carinska uprava

 foto Getty Images/istockphoto
piše Tin Bašić
tin.basic@lider.media
piše Tin Bašić [email protected]

S 1. siječnja 2020. godine stupaju na snagu sljedeći zakoni, koji se tiču nadležnosti Carinske uprave, a odnose se na pravne osobe. 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

  • uvodi se pravo na povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo koje se koristi za pogon u željezničkom komercijalnom prijevozu robe i putnika (izjednačavanje uvjeta poslovanja u cestovnom i željezničkom prometu robe i putnika budući to pravo od 1. siječnja 2019.ostvaruju samo cestovni prijevoznici),
  • propisuje se potpuno oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju koja se koristi za pogon željeznice i tramvaja u komercijalnom prijevozu robe i putnika (smanjuju se troškovi prijevoza u željezničkom i tramvajskom prijevozu te potiče korištenje električne energije u željezničkom prometu),
  • kao mjera administrativnog rasterećenja ukida se obveza trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine dostavljanja mjesečnih izvješća,
  • obzirom na utvrđena rizična područja vezano uz zlouporabu trošarinskih proizvoda i porezne prijevare, pojačava se sustav nadzornih mjera te se stoga detaljnije uređuju pojedine odredbe o posebnim mjerama nadzora nad energentima odnosno normira se obveza ishođenja posebnog odobrenja i za svaku osobu koja raspolaže energentima iz članka 51. Zakona o trošarinama, a kojoj nije odobreno trošarinsko postupanje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja.

S odredbama naprijed navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama uskladit će se važeći provedbeni propisi Pravilnik o trošarinama i Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

- s ciljem postizanja javnozdravstvenih ciljeva mijenja se model oporezivanja bezalkoholnih pića: po volumenu i sadržaju šećera te taurina i metil-ksanina (za energetska pića) umjesto dosadašnjeg linearnog količinskog oporezivanja po hektolitru, uz napomenu da su pića koja sadrže samo tvari za zaslađivanje ili sladila (umjesto šećera) izuzeta od oporezivanja kao i da je za voćne nektare i pića iz tarifne oznake KN 2009 uvedeno umanjenje plaćanja iznosa posebnog poreza utvrđenog na temelju sadržaja šećera, i to za postotni iznos koji odgovara udjelu voća sadržanom u voćnom nektaru ili piću iz tarifne oznake KN 2009 budući da ti proizvodi sadrže dio prirodnih šećera iz voća zbog čeka su prihvatljiviji za konzumaciju.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića uredbom utvrditi način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza.

S odredbama naprijed navedenog Zakona uskladit će se važeći provedbeni propis - Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.