03. listopad 2019.

Za izdavanje dionica do milijun eura vrijednosti više ne treba prospekt

Vlada je na sjednici u četvrtak uputila u saborsku proceduru Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala kojim se taj propis usklađuje s EU propisima. Ministar financija Zdravko Marić obrazložio je da je riječ o nizu pojednostavljenih procedura za izdavatelje vrijednosnih papira. Primjerice, podignut je prag za objavu prospekta izdavatelja, a nova pravila o prospektu ne primjenjuju se za izdanja vrijednosnih papira čija je vrijednost manja milijun eura (do sad je bila do sto tisuća eura). Osim toga, države članice EU sada imaju mogućnost taj prag povećati do osam milijuna eura.

Izmijenjena je i definicija malih i srednjih poduzetnika čime je postavljen i novi prag za tržišnu kapitalizaciju sa sto milijuna na 200 milijuna eura. Uvodi se i mogućnost izrade nove vrste prospekta EU za rast. Riječ je o jednostavnijem prospektu za mala društva i nova izdanja. Izdavatelji koji imaju uvrštene papire na uređenom ili rastućem tržištu imaju pojednostavljeni prospekt za sekundarna izdanja.

Uz to, ako imaju plan i potrebu za kontinuiranim brzim financiranjem na tržištu kapitala uz što manje troškove, koristit će im novi režim izrade tzv. univerzalnog registracijskog dokumenta koji sadrži osnovne informacije o izdavatelju. Nakon što regulator odobri taj dokument dvije godine za redom, više ga nije potrebno podnositi na odobrenje te izdavatelj stječe status tzv. 'čistog izdavatelja'.

Ukida se obveza revizije Fonda za zaštitu ulagatelja radi nerazmjernih troškova koji idu na teret Fonda, ali se ipak ostavlja mogućnost da Hanfa odbije izvještaj Fonda te naloži reviziju.