Korona i biznis
25. srpanj 2019.

Agenciji prijavljeno komercijalno otkriće plina u Podravini

piše Manuela Tašler
manuela.tasler@lider.media
piše Manuela Tašler [email protected]

Ina je Agenciji za ugljikovodike prijavila komercijalno otkriće ležišta plina na bušotini Severovci-1 u istražnom prostoru Drava-02. Ispitivanjem je u dva plinom zasićena intervala izmjerena količina plina od ukupno 53.000 m3 na dan. Istražna bušotina Severovci-1 nalazi se u blizini Ininih eksploatacijskih polja Molve, Kalinovac i Ferdinandovac. Bušenje i izrada kanala bušotine trajali su četiri mjeseca, pri čemu je postignuta konačna dubina bušotine od 3410 metara. Sve istražne aktivnosti Ina je provela u sklopu odobrenih radnih programa i ugovorenih radnih obveza.

Tvrtka planira nastaviti aktivnosti kako bi novootkrivene rezerve plina u idućim godinama iskoristila za proizvodnju. Ostvarenje plana ovisit će o trajnosti postupaka izdavanja svih potrebnih dozvola. Istodobno će nastaviti istražne radove na području Drava-02 u koje je do sada uloženo stotinjak milijuna kuna.