Notice: Undefined property: stdClass::$incptvocmimagegalleryImages in /var/www/lider.media/web/components/com_ocm/models/item.php on line 315

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/lider.media/web/components/com_ocm/models/item.php on line 315
22. svibanj 2019.

Boštjan Gorjup znova izvoljen za predsednika GZS

Svet kapitala
Svet kapitala
V predstavitvi je Boštjan Gorjup, direktor BSH Hišni aparati, dejal, da je ob prevzemu funkcije predsednika GZS pred dvema letoma »čutil GZS kot največjo hišo, ki zastopa interese gospodarstva, z najstarejšo tradicijo«. Zato je zastavil program, da naj bo to hiša, ki ima jasno vizijo biti učinkovit zastopnik gospodarstva, kar je možno le z dobrimi temelji. Na podlagi svojih izkušenj iz podjetja je »gradil na konstruktivnih in pozitivnih pristopih, z vsemi zaposlenimi, panogami, regionalnimi zbornicami, kot tudi do vseh deležnikih v družbi, s katerimi GZS sodeluje«. Mnogo odprtih zadev smo v zadnjih dveh letih uspeli urediti, je bil jasen.

Tako je med drugim omenil korake, narejene pri razbremenitvi stroškov dela - uvedbo ugodnejše obravnave nagrade za poslovno uspešnost, dvig dodatne splošne olajšave in linearnost, pa tudi razbremenitev regresa dohodnine in socialnih prispevkov do višine povprečne plače. Za prihodnje leto že obstaja osnutek predloga, da se nagrada za poslovno uspešnost še dodatno razbremeni plačila dohodnine do višine 150 % povprečne plače (do 200 % PP v 2022) kot tudi da se ublaži progresija pri dohodninski lestvici, kar bi pomenilo razbremenitev v višini 180 mio evrov.

Na področju povečanja ponudbe zaposlenih na trgu dela je navedel razširitev števila vajeniških programov in podvojitev števila vajencev v 2018/19, razširitev seznama deficitarnih poklicev, lažje zaposlovanje tujcev iz Hrvaške in BiH (+10.000 del. dovoljenj v 2018) ter lažje zaposlovanje tujcev v podjetjih z višjo dodano vrednostjo. Tudi s pomočjo države so bili pri zaposlovanju starejših 55+ izvedene številne aktivnosti, vendar smo tu še daleč od evropskega povprečja, je dodal. Podlago za to daje srednjeročni sporazum s sindikati, ki obsega tudi pripravo novega Plačnega modela. Težili bomo k temu, da bomo prišli do pametnega kompromisa s socialnimi partnerji ter tudi drugimi delodajalskimi organizacijami.
 
Strateška usmeritev še naprej ostaja Razvojno partnerstvo treh generacij, v okviru katerega so bili postavljeni naslednji cilji: 50 mrd evrov izvoza, 60.000 evrov DV na zaposlenega ter 2.000 evrov povprečne bruto plače do leta 2025.
 
Med fokusi naslednjega mandatnega obdobja 2019 do 2021 je Gorjup na področju internacionalizacije navedel zavezo, da se doseže 50 mrd evrov izvoza do leta 2025, na področju davkov je cilj nadaljevanje davčne razbremenitve dela. Pri kadrih se zavzema za blaženje kadrovske vrzeli skozi podaljševanje delovne aktivnosti, sprejem politike priseljevanja ter večje prilagajanje šolskega sistema potrebam trga dela. Med strateškimi usmeritvami je izpostavil sprejem racionalnega in naprednega socialnega sporazuma za srednjeročno obdobje ter pripravo vzdržnega energetskega koncepta. Fokus je tudi na krepitvi RR, tudi v povezavi s SRIPi in digitalizacijo gospodarstva z namenom dviga dodane vrednosti. Izrazil je zadovoljstvo, da je GZS v lanskem letu poslovala pozitivno. V prihodnjem obdobju želi doseči ohranitev pozitivnega finančnega poslovanja GZS, nadaljnjo krepitev ugleda GZS kot konstruktivnega socialnega partnerja, naravnanega v prihodnost, ter razvijanje poslovne zgradbe na lokaciji Dimičeve 13 v stavbo za promocijo slovenskega gospodarstva.
 
Po izvolitvi se je predsednik GZS, ki je bil izvoljen za naslednji dvoletni mandat, zahvalil za podporo. Razume jo kot veliko zavezo za lastno delo in delo celotne ekipe, kamor poleg zaposlenih šteje tudi aktivne člane GZS. Izrazil je prepričanje, da s skupnimi močmi uspemo prepričati vse v družbi, kaj je pomembno za razvoj in blagostanje Slovenije.


Izjava Boštjana Gorjupa za TV.GZS po izvolitvi.
 
Za novega predsednika Skupščine GZS je bil izvoljen Dimitrij Zadel, Luka Koper d. d.,  za člane nadzornega odbora GZS pa David Bratož, Krka d. d., Marko Cvetko, Cinkarna Celje d. d., Janez Bijol, Bijol d. o. o., Danica Kos, Audit&Co. d. o. o. in Igor Smrajec, Trinet d.o.o.