18. listopad 2020.

2D igra studentice Davorke Tonković spašavat će mlade živote

Davorka Tonković   

Aplikacija koju je razvila Davorka Tonković namijenjena je djeci predškolske dobi. Korisnik se u različitim aktivnostima u igri na zabavan i atraktivan način upoznaje sa značenjem i važnošću prometnih pravila i znakova za sigurno sudjelovanje svih u prometu, posebno pješaka

Davorka Tonković nedavno je na Veleučilištu u Rijeci završila specijalistički diplomski stručni studij Informacijska tehnologija u poslovnim sustavima. Za diplomski rad izradila je edukativnu aplikaciju 'Upoznaj prometna pravila' koja se već primjenjuje u vrtićima. Korak prema poduzetničkim vodama napravila je u pravom trenutku, a na ideju je došla u razgovoru s mentoricom, profesoricom Marinom Rauker Koch.

– Budući da je Veleučilište u Rijeci potpisalo suradnju s dječjim vrtićima radi povećanja sigurnosti djece u prometu i da su u nju već uključeni studenti Prometnog odsjeka koji izrađuju prometne poligone i edukativne materijale iz područja sigurnosti djece u prometu, ideja je bila uključiti i Informatički odsjek – kaže Davorka.

 

Iskušavanje novoga


Iako se nikad nije bavila razvojem igara, privukao ju je taj izazov. Izrada je zahtijevala mnogo rada, istraživanja i razmišljanja. Dodatan izazov i motivacija bili su joj to što radi nešto što će imati stvarne korisnike i k tome edukativnu svrhu. Razvoj računalnih igara izazovan je posao koji zahtijeva i obuhvaća znanje iz različitih područja, od psihologije i osmišljavanja priče do animacije, dizajna i programiranja. Međutim, ako ste znatiželjni i entuzijastični, lako se može naučiti i iskušati nešto novo, što je potvrdila i Davorka.

– Osim što sam trebala svladati program i način izrade igara, trebalo je zadovoljiti i neka pravila prilagodbe dizajna ciljanoj dobnoj skupini, predškolcima, i ostvariti zadane ishode učenja, što je bio složen zadatak – napominje Davorka.

Kontinuirani razvoj
 

Aplikacija 'Upoznaj prometna pravila' realizirana je kao 2D igra namijenjena djeci predškolske dobi. Korisnik se u različitim aktivnostima u igri na zabavan i atraktivan način upoznaje sa značenjem i važnošću prometnih pravila i znakova za sigurno sudjelovanje svih sudionika u prometu, posebno pješaka. Aplikacija je podijeljena u tri glavne aktivnosti ('Pravila','Kviz' i 'Igre') koje odgovaraju zadacima slušanja, prepoznavanja, otkrivanja, razvrstavanja i slaganja. Sve aktivnosti uključuju razne slušne, taktilne, vizualne i intelektualne podražaje.

U budućnosti bi se Davorka, kaže, željela nastaviti baviti programskim inženjerstvom, razvojem i izgradnjom mrežnih i mobilnih aplikacija, a sada kada je završila fakultet, glavni joj je cilj naći posao.

– Planiram kontinuirano razvijati aplikaciju 'Upoznaj prometna pravila', unaprjeđivati funkcionalnosti i dodavati nove, a ni izrada novih aplikacija nije isključena – zaključuje Davorka Tonković.