07. ožujak 2021.

Na studij na Visoko učilište Algebra stiglo 30 Francuza

Hrvoje Balen   

Tridesetak francuskih studenata s visokoškolske ustanove École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées (EPITA) provest će u Hrvatskoj, na Visokom učilištu Algebra, jedan semestar na diplomskom studiju Sistemskog inženjerstva. Ne radi se o suradnji u sklopu programa Erasmus+, već o direktno dogovorenoj međunarodnoj suradnji jer je u Francuskoj praksa da studenti tijekom studija provedu jednu godinu na drugim visokim učilištima i fakultetima izvan Francuske.

Uspješna suradnja između dvije visokoškolske ustanove započela je na međunarodnom sajmu Europskog udruženja za međunarodno obrazovanje (EAIE) čiji je cilj promicanje internacionalizacije visokog obrazovanja i umrežavanje svih njegovih dionika. Suradnja se nastavila u okviru programa Erasmus+ i programa semestralne studentske mobilnosti, a planiraju se i drugi projekti kraćih programa studentske mobilnosti.

EPITA je specijaliziran u području programskog i sistemskog inženjerstva, dio je IONIS Education Group te nastavu provodi na šest kampusa u Parizu i drugim većim francuskim gradovima. Francuska škola odabrala je suradnju s Algebrom za ovu generaciju svojih studenata zbog kvalitete studijskih programa koji se provode na Algebri i srodnosti programa u području diplomskih studija računarstva, ali i trenutačno povoljnih logističkih uvjeta.

image
Algebra Introduction

Osim studenata iz Francuske, koji će u Hrvatskoj provesti dogovoreno razdoblje, na diplomske je studije na Algebri u okviru programa međunarodne mobilnosti studenata unutar i izvan Europske unije upisano još 22 studenata iz osam zemalja, čime Visoko učilište Algebra i u praksi demonstrira ono o čemu već dulje govori kao o neophodnom strateškom fokusu za hrvatska učilišta – tj. o potrebi da se Hrvatska učini atraktivnim mjestom za studij inozemnih studenata. Na Algebru su se u ovom semestru upisali i redovni strani studenti iz Rusije, Venezuele i Italije na studije Programskog inženjerstva, Podatkovne znanosti i Digitalnog marketinga.

Visoko učilište Algebra u ovom trenutku bilježi snažan porast interesa za upisom i na preddiplomske studije te je interna analiza aktualnog stanja interesa današnjih maturanata, a budućih studenata, pokazala kako bi ove godine ovo učilište moglo upisati i više od 20 posto studenata više u odnosu na lanjske upise. U naročito velikom porastu je interes za preddiplomskim studijem Digitalnog marketinga.