06. veljača 2021.

Osnovana Zaklada ‘Profesor Predrag Stanković‘ koja će pomagati studentima

Pomorski fakultet Rijeka   

Zaklada će davati novčane potpore za plaćanje školarine, pomagati studentima u radu na istraživačkim projektima, a pokrivat će i dio troškova onima koji obrazovanje žele nastaviti u inozemstvu

Na Pomorskom fakultetu u Rijeci osnovana je Zaklada 'Profesor Predrag Stanković' koja će poticati izvrsnost studenata i pomagati onima lošijega socijalnog statusa. Svojim nazivom odaje priznanje bivšem dekanu Pomorskog fakulteta i rektoru Sveučilišta u Rijeci.

Sadašnji dekan dr. sc. Alen Jugović najavio je da će se novčane potpore iskoristiti za plaćanje školarine, a studentima na studijskoj izobrazbi pomoći će se u radu na istraživačkim projektima. Dodao je da će Zaklada pokrivanjem dijela troškova pomagati i onima koji obrazovanje žele nastaviti u inozemstvu.

Pomoć izvrsnima

– Zakladom se, među ostalim, potvrđuje ispunjavanje dijela strategije Sveučilišta u Rijeci koji se odnosi na sustavno poticanje izvrsnosti stipendiranjem najuspješnijih studenata koji se ne bi mogli financirati sami – izjavio je dekan.

Radom Zaklade Pomorski fakultet potvrđuje i svoju suradnju s gospodarstvom. Pristupile su joj već mnoge pravne i fizičke osobe, a u prvim danima njezina rada nekoliko je tvrtki i obitelj bivšega dekana Stankovića dalo obol njezinu djelovanju konkretnim donacijama.

Profesor, dekan, stručnjak

Fakultet Zakladom želi oživiti sjećanje na profesora Predraga Stankovića (1934. – 2000.), doktora znanosti koji je na tom fakultetu počeo raditi 1960. Osim na Višoj pomorskoj školi i Pomorskom fakultetu u Rijeci, povremeno je predavao u Kotoru i Piranu, bio je gostujući profesor na Svjetskome pomorskom učilištu u Malmöu i sedam je puta biran u Upravni odbor tog uglednog pomorskog učilišta.

Profesor Stanković radio je i kao povremeni savjetnik za havarije za Luku Rijeka, bio je upisan u registar arbitara međunarodnih pomorskih i vanjskotrgovinskih arbitraža u Kairu, Kuala Lumpuru i Zagrebu. Dekan Više pomorske škole bio je od 1974. do 1976., dekan Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj od 1980. do 1982., a od 1984. do 1987. obnašao je dužnost rektora Sveučilišta u Rijeci. Godine 1976. dobio je Nagradu Grada Rijeke, a proglašen je i najboljim profesorom akademske godine 1992./1993.