17. prosinac 2020.

B1 DIGITAL SIGNAGE - Premium indoor lokacije

B1 DIGITAL SIGNAGE

Premium indoor lokacije s nacionalonom pokrivenošću na više od 300 lokacija

  • Poslovne zgrade
  • Ljekarne
  • Domovi zdravlja
  • Marine

Mogućnost brze i jednostavne promjene sadržaja.