22. listopad 2019.

Nefinancijski izvještaji: velika prilika za kompanije

Gorana Pavičić Nišević
starija savjetnica, partner, Hauska & Partner
   

Kolika je važnost nefinancijskih izvještaja u svijetu pokazuju podaci da ulagači i kreditori smatraju te dokumente obveznima kako bi donijeli informiranu odluku o investiranju. I nisu jedini dionici kojima su važni

Privodimo kraju drugu godinu postojanja obveze za tvrtke da javno govore o svojim utjecajima na gospodarstvo, društvo i okoliš, odnosno da objavljuju nefinancijski izvještaj. Ona je sadržana u Zakonu o računovodstvu, u koji je prenesena obveza europske direktive koja traži da poduzeća sa znatnim gospodarskim, okolišnim i društvenim utjecajem transparentno izvijeste o upravo tom utjecaju, onom koji nadilazi financijski.

Zbog čega još jedan izvještaj? Financijski izvještaji ne govore o tim aspektima poslovanja, koji imaju sve veći utjecaj na sposobnost poduzeća da se suoči sa sve složenijim kontekstom i izazovima poslovanja. S druge strane, ta pitanja postaju sve važnija u procjeni dionika o uspješnosti upravljanja nekog poduzeća.

Kolika je važnost nefinancijskih izvještaja u svijetu danas pokazuju podaci da ulagači i kreditori smatraju te dokumente obveznima kako bi donijeli informiranu odluku o investiranju. Oni nisu jedina skupina dionika kojima su takvi izvještaji važni, premda imaju usporedno veću moć utjecati na sudbinu poduzeća; zanimaju oni i zaposlenike, neprofitne organizacije, zajednice i medije.

Upravljački alat

Hrvatske su se tvrtke, barem one koje već nemaju dugu tradiciju izvještavanja o nefinancijskim utjecajima – a takvih ima! – u posljednje dvije godine s različitim interesom pa onda i ishodom nosile s obvezom nefinancijskog izvještavanja. Pošto zakon ne propisuje metodologiju, nego samo područja o kojima treba pisati, neki su svojim financijskim izvještajima pridodali kratke opise upravljanja općenitim ključnim pitanjima poput upravljanja ljudskim potencijalima, okolišem ili etičnog poslovanja.

Neki su se ipak potrudili objaviti sveobuhvatne izvještaje u kojima su više ili manje uspješno slijedili neku od dostupnih metodologija, najčešće Standarde Globalne inicijative za izvještavanje. Nekolicina kompanija se pak okušala u pripremanju integriranih izvještaja, u kojima su pokušale dovesti u suodnos svoje financijske i nefinancijske utjecaje.

Pitanje je koju korist poduzeća mogu imati od ovog izvještavanja – ili je to samo obveza koju valja odraditi? Kad je riječ o nefinancijskim utjecajima koja poduzeće ima na svoje okruženje, izvještaj je riječ koja može zbuniti; da, radi se o dokumentu u kojem ono govori o tome kako se u nekom razdoblju njima upravljalo.

Hrabrost poduzeća da kaže kako nekim utjecajem možda nije upravljalo najspretnije, zajedno s planom da to u budućnosti popravi, bit će honorirano reputacijom odgovorne i dugoročno održive organizacije

Ali, ako mu se pristupi ispravno, nefinancijski izvještaj može biti mnogo više. Ona poduzeća koja su zaista odlučila poslovati na načelima održivosti i o tome izvještavati znaju da je riječ o nečemu više od pukog pogleda unatrag. Pošto nefinancijski izvještaj zahtijeva da tvrtka sagleda svoje ključne utjecaje, da o njima porazgovara s vlastitim dionicima, da pokaže kako njima upravlja te da si postavi ciljeve za napredak, on je u svojoj suštini upravljački alat.

Tvrtke koje to razumiju imaju priliku iskoristiti nefinancijsko izvještavanje za holističko sagledavanje svojega konteksta i vlastitog poslovanja u njemu pa tako i za dugoročno planiranje koje će uzeti u obzir sve aspekte upravljanja i odgovornosti nužne za financijsku i svaku drugu održivost.

Najčešća pogreška

Odrediti ono što je svaku pojedinu tvrtku važno i o čemu treba govoriti nije lako i to treba raditi na najvišoj razini. Jedna od najčešćih pogrešaka spuštanje je odgovornosti za nefinancijski izvještaj niže od razine uprave; uprava je ona koja mora odrediti strateški smjer, a ovaj upravljački alat daje joj šansu da to napravi sagledavajući svoje poslovanje na mnogo obuhvatniji način.

Napokon, izvještavanje o nefinancijskim utjecajima pitanje je i reputacije. Kakvo će stajalište dionici imati prema nekom poduzeću uvelike će ovisiti i o tome koliko ga smatraju odgovornim, poštenim i transparentnim. Zato nefinancijski izvještaji ne bi smjeli sadržavati samo dobre priče i pozitivne projekte koje poduzeća poduzimaju da bi odgovornije upravljala svojim utjecajima.
Ujednačenost, odnosno hrabrost poduzeća da kaže kako nekim utjecajem možda nije upravljalo najspretnije, zajedno s planom da to u budućnosti popravi, bit će honorirano reputacijom odgovorne i dugoročno održive organizacije. Jer, svi smo samo ljudi, zar ne? 

Sadržaj nastao u suradnji sa savjetničkom kućom Hauska & Partner. Za više informacija: hauska.com; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..