03. veljača 2020.

Fondovi kao i sport - bez stabilne obrane nema prilike za zabijanje gola

Većina mješovitih investicijskih fondova ima klasičnu alokaciju 60/40, u kojoj dionice čine 60 posto portfelja, a obveznice 40 posto   
PROMO
PROMO

Ulaganja u većinu investicijskih fondova kojima upravlja OTP Invest temelje se na sportskoj filozofiji ‘imati čvrstu i stabilnu obranu te iskoristiti svaku priliku za zabijanje zgoditaka’. Vodi se očekivanjima ulagatelja

Društvo OTP Invest već godinama razvija inovativne modele upravljanja financijskom imovinom, koju ulagatelji imaju priliku upoznati putem investicijskih fondova kojima Društvo upravlja. Pritom se vodi očekivanjima svojih postojećih i budućih ulagatelja. Ulagatelji ne žele velike gubitke u svojim portfeljima, koji su posljedica turbulencija koje se povremeno znaju dogoditi na tržištima kapitala.Također, ulagatelji žele participirati u rastu tržišta u fazama ciklusa rasta dionica. Koliko god je strah od povremenih turbulencija razumljiv, treba biti svjestan da bez preuzimanja rizika ne može biti ni zarade. Takva je situacija prisutna i u korporativnom svijetu.

Neovisno o ciklusima

Tri su osnovna temelja ulaganja: likvidnost, sigurnost i profitabilnost. Prije odabira strategije potrebno je donijeti odluku koji je od ta tri načela važniji od ostalih. Nemoguće je kreirati strategiju koja je maksimalno sigurna, likvidna, a istodobno vrlo profitabilna. U svjetlu tih činjenica OTP Invest razvija koncepte ulaganja koji pokušavaju maksimalno zadovoljiti očekivanja klijenata racionalnim odabirom u prostoru omeđenom stupovima sigurnosti, likvidnosti i profitabilnosti.

Na razvijenim tržištima kapitala već se dugo etablirao koncept ulaganja poznat pod kolokvijalnim nazivom absolute return. Ideja je tog koncepta kreirati strategiju ulaganja koja je uglavnom neovisna o ekonomskim ciklusima, odlikuje se malom volatilnošću cijene i pokazuje vrlo robusno ponašanje u kriznim situacijama (kada je tržište sklono turbulencijama i znatnom padu cijene financijskih instrumenata).

U isto vrijeme takva strategija nudi ulagateljima pristojnu profitabilnost na uloženi kapital. Koristeći se sportskom terminologijom, takva strategija slijedi filozofiju ‘imati čvrstu i stabilnu obranu i iskoristiti svaku priliku za zabijanje zgoditaka’. To su bile polazne osnove na kojima je temeljena strategija ulaganja ugrađena u većinu investicijskih fondova koji su pod upravljanjem OTP Investa, a najviše je primijenjena u mješoviti investicijski fond OTP Absolute.

Široki spektar ulaganja

Većina mješovitih investicijskih fondova ima klasičnu alokaciju 60/40, u kojoj dionice čine 60 posto portfelja, a obveznice 40 posto. Takav portfelj na prvi pogled ima dobar omjer ulaganja u različite vrijednosne papire i ravnotežu rizika, ali treba primijetiti da jedan takav portfelj ima volatilnost (oscilacije cijene) koja dominantno (90 posto) proizlazi iz ulaganja u dionice. Ako bismo željeli smanjiti volatilnost takvog portfelja, trebalo bi povećati udio obveznica u njemu.

Nakon što smo imali priliku vidjeti znatan rast cijena obveznica u prošlim godinama, prinosi koji nude obveznice u ovom trenutku ne nose dovoljno veliku zaradu da bi imale veću alokaciju u portfelju fonda. Stoga bi bilo vrlo racionalno proširiti takav portfelj drugom imovinom koja bi mogla donijeti veću profitabilnost, ali pritom bitno ne povećati rizik takvog portfelja. Dakle, trebalo bi razmotriti ulaganje u nekretnine, pojedine valute, infrastrukturne projekte, instrumente zaštite od inflacije, zlato, naftu itd...

Upravo takav široki spektar mogućih ulaganja izdvaja ovaj fond u odnosu na strategije drugih investicijskih fondova. Ovaj fond upotrebljava brojne druge inovativne statističke metodologije na tragu novih metoda teorije upravljanja portfeljima. Na primjer, koristeći naprednu statističku analizu mogu se izolirati nekorelirani latentni izvori rizika u nekom portfelju, koji se u sljedećem koraku pokušavaju optimizirati na način da se doprinos svakog pojedinačnog 'elementarnog' rizika izjednači. To na kraju vodi do portfelja koji se odlikuje znatnom robusnošću, posebice u kriznim, turbulentnim situacijama na tržištu kapitala.

Fond OTP Absolute u isto vrijeme ulaže i u vrlo likvidne instrumente kako bi se poštovalo načelo likvidnosti koje je vrlo bitno ulagateljima. Pokušava se smanjiti broj transakcija koje su nužne za provedbu strategije kako bi troškovi upravljanja fondom bili što niži. 

image
OTP Invest
foto