oglašavanje

Lider cjenik oglasnog prostora u tiskanom izdanju

Lider cjenik oglasnog prostora na webu

Kontakt:

Jasmina Džanović
Direktorica marketinga

tel: +385(0)1 6333 537
mob: +385 [0]91 6333 533
e-mail: jasmina.dzanovic@lider.media

Mirela Jurčec
Marketing Assistant

tel: +385(0)1 6333 545
mob: +385 [0]95 6609 213
e-mail: mirela.jurcec@lider.media

Sanja Kvastek
Key Account Manager

tel: +385(0)1 6333 535
mob: +385 [0]91 6333 545
e-mail: sanja.kvastek@lider.media

Krešimir Grgić
Key Account Manager

tel: +385(0)1 6333 541
mob: +385 [0]98 9830 767
e-mail: kresimir.grgic@lider.media

Vedran Višnjić
Key Account Manager

tel: +385(0)1 6333 510
mob: +385 [0]95 6042418
e-mail: vedran.visnjic@lider.media

fax: +385(0)1 6333 596
marketing@lider.media
oglasi@lider.media