oglašavanje

Lider cjenik oglasnog prostora u tiskanom izdanju za 2018.

Lider cjenik oglasnog prostora na webu za 2018.

Kontakt:

Lahorka Nikolovski
tel: +385 (o)1 6333 545
e-mail: lahorka.nikolovski@lider.media