oglašavanje

Lider cjenik oglasnog prostora u tiskanom izdanju za 2017.

Lider cjenik oglasnog prostora na webu za 2017.

Lider trend formati i cijene

Tehnopolis formati i cijene

Premium proizvodi i usluge, formati i cijene

Kontakt:

Lahorka Nikolovski
tel: +385 (o)1 6333 545
e-mail: lahorka.nikolovski@lider.media