29. svibanj 2020.

Čitatelji Lidera odlučili - 10 milijardi eura pomoći iz EU-a treba uložiti u budućnost!

Čitatelji Lidera su odlučili - novac koji je EU namjenila Hrvatskoj, a riječ je o 10 milijardi eura, žele da se usmjeri u nove investicije. Naime, pola čitatelja u anketi je jasno odgovorilo na pitanje - Kako bi se trebalo potrošiti europskih 10 milijardi eura?. Odgovor je nove investicije

Petina čitatelja smatra kako bi se taj novac trebao iskorititi za spašavanje radnih mjesta, dok tek 16 posto misli da se mora iskoristiti za pokrivanje tekuće likvidnositi u tvrtkama. Sedam posto smatra da je EU novac dobro iskoristiti za vraćanej postojećih kredita, a sedam posto kaže 'ostalo'.

Podsjetimo, za Hrvatsku je predviđeno 10 milijardi bespovratnih eura što bi trebalo pomoći u gospodarskom oporavku nakon krize prouzročene pandemijom. Premijer Andrej Plenković je kazao kako su dokumenti što ih je predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a posebice plan gospodarskog oporavka Unije, važni za sve države članice pa tako i za Hrvatsku.

Europska komisija predstavila je, naime, plan pod nazivom "EU sljedeće generacije" koji ima planiranih 750 milijardi eura potpore članicama, a izaći će i s prijedlogom za alociranje 1100 milijardi eura u okviru višegodišnjeg financijskog okvira.

"Za Hrvatsku je predviđeno nešto više od 10 milijardi eura od čega su 7,3 milijarde bespovratna sredstva, a 2,65 milijardi su mogući zajmovi", potvrdio je Plenković, pojašnjavajući kako je riječ o novcu namijenjenom oporavku hrvatskog gospodarstva u iduće četiri godine.