05. listopad 2021.

Crodux energetika objavila natječaj za Hibridnu elektranu Slavonski Brod

Hybrid Power Plant SB

   

Crodux energetika, društvo posebne namjene osnovano za potrebe realizacije projekta Hybrid Power Plant SB u vlasništvu Ivana Čermaka, objavila je poziv za preliminarni EPC natječaj za Hibridnu elektranu Slavonski Brod kojim pozivaju sve zainteresirane tvrtke da se na natječaj i jave.

Projekt kombinirane plinske termoelektrane u Slavonskom Brodu najveće je privatno ulaganje u energetici Republike Hrvatske, vrijednosti veće od 420 milijuna eura. Termoelektrana Slavonski Brod nužna je, ističu, za sigurnost opskrbe, kao i za razvoj i prihvat energije iz obnovljivih izvora te za stabilnost i pouzdanost elektroenergetskog sustava. Radi se o greenfield fazi složenog projekta Hibridna Elektrana SB, na području u blizini grada Slavonskog Broda na rijeci Savi.

Projekt se odnosi na izgradnju hibridne elektrane s kombiniranim ciklusom snage 500 MW (CCPP) zajedno s CCUS-om (hvatanje, korištenje i skladištenje ugljika) i proizvodnjom H2 s elektrolize.

Planirano je da se elektrana gradi u dvije faze te da se za svaku fazu Projektnog postrojenja za hvatanje ugljika i vodika predvidi i proizvodnja.

Svaka faza mora se sastojati od plinskih turbina s pogonom na prirodni plin a svaka parna turbina mora biti kondenzirana. Prva faza je neto ocijenjena snage do 250 MW, a glavni zadatak je projektiranje elektrane koja će moći osigurati vrlo fleksibilnu proizvodnju električne energije.

Cijele emisije proći će kroz proces hvatanja ugljika (CC) i ovisno o tržišnoj cijeni električne energije proizvedena u kWh će se na kraju koristiti za proizvodnju H2 kroz elektroliza sa spremnicima za skladištenje. Projekt uključuje pomoćne sustave, mehaničke, električne i instrumentacijske radove.

Projekt će se financirati iz vlastitih sredstava, putem bankovnih kredita i investitora, a detalje natječaja možete pronaći na poveznici.