09. studeni 2021.

Do kraja godine stambeni krediti u Zabi po nižim kamatnim stopama

 foto Getty Images/istockphoto

U promotivnom razdoblju od 4. studenoga do 31. prosinca 2021. klijenti u Zabi mogu ugovoriti stambene kredite po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,35% (EKS 3,27%)

Zagrebačka banka pripremila je posebnu ponudu stambenih kredita koji se u razdoblju od 4. studenoga do 31. prosinca 2021. mogu ugovoriti uz kamatnu stopu od 2,35posto (EKS 3,27posto). Ovi krediti ugovaraju se u eurima uz valutnu klauzulu, uz kombinaciju fiksne i promjenjive kamatne stope.

Stambeni krediti u Zagrebačkoj banci po atraktivnim uvjetima su dostupni postojećim i novim klijentima Zagrebačke banke.

Klijentima koji kupuju nekretninu, grade/dovršavaju kuću ili refinanciranju već postojeće stambene kredite, Zagrebačka banka nudi niz pogodnosti:

  • fiksnu kamatnu stopu u prvih deset godina otplate kredita
  • iznos kredita u maksimalnoj visini 95posto procijenjene vrijednosti nekretnine
  • besplatna procjena vrijednosti nekretnine (ako je procjenitelj ZANE d.o.o.).

Maksimalan rok na koji se krediti odobravaju je 30 godina. Obavezni instrument osiguranja je osiguranje otplate kredita i založno pravo na nekretnini te polica osiguranja založene nekretnine vinkulirana u korist Banke.

Nakon isteka ove ponude, klijentima Zagrebačke banke bit će na raspolaganju stambeni krediti po redovnim uvjetima koji su dostupni na službenoj internetskoj stranici Zagrebačke banke.  Bez naknade za obradu kredita

Reprezentativni primjer stambenog kredita po posebnoj kamatnoj stopi:

Za iznos kredita 70.000 EUR ugovoren na rok 20 godina, uz kamatnu stopu od 2,35 posto godišnje (fiksna prvih 10 g. te promjenjiva (6M NRS za EUR + 2,24 p.p.) u ostatku otplate), efektivna kamatna stopa je 3,27 posto, mjesečni anuitet u prvom i drugom razdoblju otplate je 365,85 EUR (240 anuiteta), ukupan iznos otplate 95.085,91 EUR. U izračun EKS-a uključeno je osiguranje otplate kredita, trošak police osiguranja nekretnine te naknada za vođenje računa.

Rizik promjene tečaja postoji za kredite s valutnom klauzulom jer strana valuta u budućnosti može imati manju ili veću vrijednost u odnosu na kune. Za kredite s promjenjivom kamatnom stopom ili fiksnom kamatnom stopom na određeno razdoblje pa zatim promjenjivom, rizik promjene kamatne stope može utjecati na promjenu visine ukupne ugovorne obveze, kao i anuiteta/rata izraženo u kunama, koje plaća potrošač. Po kreditu je obvezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama: polica osiguranja imovine i prema potrebi polica osiguranja života.

Više informacija o ovoj posebnoj ponudi moguće je pronaći na službenoj internetskoj stranici Zagrebačke banke https://www.zaba.hr/home/stambeni-krediti.

Sadržaj donosi Zagrebačka banka.