29. kolovoz 2020.

EU FONDOVI: U pet godina prihodi gradova povećani 20 puta

Željko Turk    foto Ratko Mavar

Udruga gradova apelira na Vladu da se njihove predstavnike uključi u izradu strategija za povlačenja EU novca koji je u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru namijenjen Hrvatskoj, kao i u program EU Sljedeće generacije. U udruzi navode kako su gradovi, uključujući gradska poduzeća i ustanove, treća po redu skupina korisnika prema visini ukupno ugovorenih sredstava EU za razdoblje 2014. – 2020., a to potvrđuju i podacima o financijskom poslovanju gradova.

- Prihodi gradova iz EU izvora narasli su s 90,7 milijuna kuna u 2014. godini na 1,79 milijardi kuna u 2019. To dovoljno pokazuje koju ulogu i potencijal imaju gradovi u iskorištavanju dostupnih sredstava - poručili su iz Udruge gradova, na čijem je čelu Željko Turk, te dodali kako su i gradovi i općine spremni na aktivan doprinos u programiranju i pripremi novih projekata, imaju ideje i potrebe za financiranjem.

Projekti u kojima gradovi i općine mogu sudjelovati su digitalizacija i pametni gradovi, zelena ekonomija i energetske tranzicije, napredne prometne i informatičke infrastrukture, ulaganja u socijalni kapital, znanja, vještine i zdravstvo. Takva ulaganja provodila bi se putem lokalnih razvojnih partnerstava, u čijem će kreiranju i provedbi građani i poduzetnici imati bitnu ulogu, zaključili su.