20. siječanj 2021.

Grad Zagreb objavio natječaj za dodjelu potpora obrtničkim djelatnostima

Grad Zagreb je u srijedu na svojim internetskim stranicama objavio Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana.

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja u roku od 90 dana od dana njegova zaključenja. Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000 kuna godišnje, a najniži 10.000 kuna. Potpore će se odobravati do iskorištenja sredstava osiguranih u gradskom proračunu, a konačnu odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Milan Bandić

Riječ je o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Zagrebu od 2019. do 2023. u dijelu koji se odnosi na Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti. 

Korisnici potpora mogu biti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte.

Korisnici potpora moraju imati sjedište i djelatnost, s popisa koji je naveden u javnom natječaju, obavljati na području Zagreba. Također, u poslovnom subjektu moraju imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnika ili jednog zaposlenika), najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja. Ako se radi o novoupisanom obrtu, mora imati upisan početak obavljanja obrta i imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, također vlasnika ili jednog zaposlenika. I novoosnovano trgovačko društvu isto mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

U natječaju se navodi da se tradicijskim smatraju djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski način odnosno uporabom tradicijskih materijala i tehnologije tijekom proizvodnje i popravaka, te je naveden popis tih djelatnosti.

Deficitarnim se smatraju djelatnosti za kojima je na tržištu potražnja veća od ponude. Utvrđuju se godišnje prigodom raspisivanja natječaja za dodjelu potpora prema podatcima vijeća gradskih četvrti o iskazanim potrebama građana za pojedinim djelatnostima na području Zagreba i na temelju prijedloga Hrvatske obrtničke komore - Obrtničke komore Zagreb. 

Proizvodnim obrtničkim djelatnostima smatraju se proizvodne djelatnosti od gospodarskog značenja za Grad Zagreb.

Potpore se odobravaju za nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena, za nabavu inventara i unutarnje uređenje poslovnog prostora, za edukaciju, za promotivne aktivnosti, za stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete te za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 10.000 kuna, to jest od najnižeg pojedinačnog iznosa potpore. Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost.