17. rujan 2021.

Hanfa i kod preostalih leasing društava provela nadzor nad obračunom kamatnih stopa te utvrdila nepravilnosti

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na posljednjoj je sjednici donijelo rješenja za još četiri leasing društva temeljem dodatno provedenih nadzora u dijelu obračuna kamatnih stopa, navodi se u priopćenju. Time su provedeni nadzori nad ukupno 15 leasing društava za razdoblje od 2008. do 2020. godine. Od posljednjih nadzora, kod društva AGRAM LEASING utvrđene su nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na neopravdano i jednostrano mijenjanje kamatnih stopa i transparentnost aktualnih ugovornih odredbi u dijelu obračuna kamatnih stopa/leasing obroka. Kod tri društva - i4next leasing Croatia, SCANIA CREDIT HRVATSKA i Volvo Financial Services leasing, nezakonitosti i nepravilnosti odnose na transparentnost aktualnih ugovornih odredbi u dijelu obračuna kamatnih stopa/leasing obroka.

Provedenim nadzorima Hanfa je utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti u 13 od 15 leasing društava u dijelu obračuna kamatnih stopa, a o čijim je rezultatima Hanfa već ranije izvještavala javnost. Naime, dodatni nadzori potaknuti su time što je Hanfa prošle godine utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti pri izračunu kamatnih stopa u jednom od društava za razdoblje od 2008. do 2020. godine.

Nadzori su pokazali je da su 10 leasing društava, od 13 društava kod kojih su utvrđene nepravilnosti u obračunu kamata, neopravdano i jednostrano mijenjala kamatne stope u ugovorima o leasingu (marže ili ukupne kamatne stope). To znači da su neka leasing društva, temeljem jednostranog određivanja kamatne stope, obračunavala leasing rate/obroke po kamatnim stopama koje su bile veće od onih početno ugovorenih. Kod tri leasing društva utvrđene su isključivo nepravilnosti koje se odnose na transparentnost aktualnih ugovornih odredbi, dok kod dva društva nisu utvrđene nepravilnosti.

Hanfa je leasing društvima kod kojih su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti naložila dostavu pisanog očitovanja o aktivnostima koje su poduzeli prema primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano, netransparentno i jednostrano izmijenjene te objavu cjelokupnog rješenja Hanfe na naslovnici njihove internetske stranice, u trajanju od 60 dana, a sve kako bi primatelji leasinga i cjelokupna javnost bili jasno i transparentno informirani. Leasing društvima kod kojih su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u dijelu aktualnih ugovornih odredbi Hanfa je naložila da s primateljima leasinga počnu sklapati ugovore na jasan i razumljiv način i da u njima bude jasno određen način obračuna kamatnih stopa i leasing obroka te uvjeti njihove izmjene kao i da ugovore usklade sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, u dijelu obračuna kamata.

Osim rezultata nadzora leasing društava, na današnjoj sjednici izdano je i rješenje društvu PERVANOVO iz Dubrovnika kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje vinkovačkog društva SPAČVA čije su dionice uvrštene na Redovitom tržištu Zagrebačke burze. Temeljni kapital društva SPAČVA iznosi 105.530.440 kuna te je podijeljen na 5.276.522 redovne dionice na ime, nominalnog iznosa 20 kuna po dionici. Cijena koju se društvo PERVANOVO u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti iznosi 50,80 kuna po dionici, što je više u odnosu na 45,30 kuna koliko je prema stručnom elaboratu procijenjena fer vrijednost za dionicu. PERVANOVO do sada drži 5.206.681 dionicu društva SPAČVA što je 98,68 posto udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 98,68 posto dionica s pravom glasa.