23. listopad 2019.

Hanfa odobrila MI Braća Pivac preuzimanje Kraša

 foto Dražen Lapić

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na danas održanoj sjednici donijelo je rješenje kojim se društvu MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC proizvodnja i prerada mesa, trgovina, usluge, turizam, ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o. (MIB Pivac) iz Vrgorca odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva KRAŠ prehrambena industrija d.d. (Kraš) iz Zagreba.

Utvrđeno je da je na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, 9. rujna 2019., temeljni kapital Kraša iznosio 599.448.400 kuna i da je bio podijeljen na 1.498.621 redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 400 kuna.

Na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje MIB Pivac je već imao 460.522 redovne dionice Kraša, što predstavlja 30,73 posto udjela u temeljnom kapitalu odnosno 30,73 posto dionica s pravom glasa i daje pravo na 32,38 posto glasova od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Kraša.

Uzimajući u obzir najvišu cijenu po kojoj je godinu dana prije obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje MIB Pivac kupovao dionice Kraša te prosječnu ponderiranu cijenu dionica Kraša na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obaveze za preuzimanje, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 430 kuna po dionici, određena u skladu s Zakonom o preuzimanju dioničarskih društava.

Cijena koju se MIB Pivac u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 430 kuna.

Uz navedeno, na današnjoj, 41. sjednici Upravnog vijeća Hanfe, doneseno je još nekoliko odluka. Izdano je rješenje kojim se društvu ERGO osiguranje d.d. i društvu ERGO životno osiguranje d.d., oba iz Zagreba, daje odobrenje da prenesu cjelokupan portfelj tih društva na društvo Zavarovalnica Sava d.d. iz Maribora, Republika Slovenija.

Izdano je i odobrenje ZB invest društvu d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, za uključivanje postojećih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u ZB Invest Funds, krovni UCITS fond. Fondovi koji će biti uključeni su: ZB plus, ZB eplus, ZB bond, ZB global, ZB aktiv, ZB euroaktiv, ZB trend, ZB BRIC+, ZB Future 2025, ZB Future 2030, ZB Future 2040, ZB Future 2055, ZB Protect 2022, ZB COUL 2023 i ZB COUL 2024. 

Na današnjoj su sjednici izdana i dva rješenja kojima se daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to Goranu Kralju, za člana uprave PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima te Petru Brkiću, za obavljanje funkcije člana uprave Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima. Uz to, dano je odobrenje i Vedranu Kršlaku osnivaču obrta RV ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU za obavljanje poslova distribucije osiguranja.