Korona i biznis
08. travanj 2020.

HBOR-ova pomoć poduzetnicima

Mjere za pomoć gospodarstvu   

Nove programe i mjere za ublažavanje negativnih posljedica nastalih pandemijom COVID-19 uveo je HBOR. Radi se i na donošenju dodatnih

Zbog negativnih posljedica koje će pandemija koronavirusa koji uzrokuje bolest COVID-19 imati na razinu gospodarske aktivnosti može se očekivati da će u ovoj godini veliki dio gospodarstvenika trebati dodatna sredstva kako bi očuvao likvidnost i radna mjesta. Stoga je HBOR uveo nove mjere i programe:

1. Moratorij na postojeće obveze

– već omogućen za više od 1000 HBOR-ovih klijenata

Klijenti kojima je kredit odobren izravno već su dobili HBOR-ovu obavijest da im je omogućen moratorij od 1. travnja do 30. lipnja 2020. za neplaćene obveze dospjele od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020. uz mogućnost produljenja ako negativan utjecaj pandemije na gospodarstvo potraje dulje. Klijenti kojima je HBOR-ov kredit odobren putem poslovnih banaka sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti svojoj poslovnoj banci. HBOR je spreman poduprijeti svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz njegova programa odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

2. Reprogramiranje obveza

Poduzetnicima je omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u. Reprogramom se može odobriti produljenje rokova upotrebe, počeka i otplate kredita za šest mjeseci.

3. Krediti za obrtna sredstva

– portfeljno ili pojedinačno jamstvo i kamatna stopa od nula posto na HBOR-ov udio 

Krediti iz programa 'Obrtna sredstva' odobravat će se prema modelu podjele rizika s poslovnim bankama – pedeset posto iznosa iz HBOR-ova izvora prema kamatnoj stopi već od nula posto u prvoj godini otplate kredita (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Druga polovina iznosa kredita odobrava se iz izvora poslovne banke. Krediti se odobravaju na rok do tri godine, a sredstvima se mogu koristiti poduzetnici koji imaju posljedice prouzročene pandemijom COVID-19 za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza. Kao instrument osiguranja poduzetnici (uključujući i turistički sektor) koji imaju najmanje dvadeset posto prihoda od izvoza u posljednjoj poslovnoj godini moći će upotrebljavati portfeljno i pojedinačno osiguranje HBOR-ova kredita.
U suradnji s poslovnim bankama dogovaraju se i drugi načini financiranja likvidnosti poduzetnika.

4. Portfeljno osiguranje kredita

– za likvidnost izvoznika i njihovih dobavljača 

Upotreba HBOR-ova portfeljnog osiguranja kao jamstva do pedeset posto iznosa odobrenog kredita poslovne banke bit će omogućeno za nove kredite za likvidnost izvoznicima (poduzetnici svih veličina iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički, koji su ostvarili dvadeset posto prihoda od izvoza u prethodnoj poslovnoj godini). Portfeljno osiguranje pojednostavnit će i ubrzati dobivanje novih kredita za likvidnost uz niske premijske stope i dulju ročnost kredita (do šest godina, uključujući mogućnost upotrebe počeka do jedne godine). Te pogodnosti uskoro će moći iskoristiti i posredni izvoznici.

5. Postojeći programi kreditiranja

– kamatne stope od dva posto i niže

Hrvatskim poduzetnicima i javnom sektoru i sada su, a bit će i u budućem razdoblju, na raspolaganju HBOR-ova povoljna sredstava za financiranje investicija, ali i postojeći programi za kreditiranje obrtnih sredstava ('Priprema izvoza' i 'Obrtna sredstava'). Kamatne su stope prema ovim programima za mnogo poduzetnika dva posto ili niže.

 

6. Buduće mjere

HBOR u suradnji s drugim domaćim i inozemnim institucijama radi i na donošenju drugih mjera te će, u skladu sa svojom ulogom, aktivnosti i programe prilagođavati potrebama i okolnostima u kojima posluju hrvatski poduzetnici. To se prije svega odnosi na razvoj novih jamstvenih shema i kreditiranje pandemijom pogođenih sektora.