Korona i biznis
27. rujan 2019.

HP: Zabrana HAKOM-a neće utjecati na prihode, usluga ionako u padu

Za komentar odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) o zabrani naplaćivanja 4,5 kune za uručenje malih paketa iz međunarodnog prometa upitali smo Hrvatsku poštu, iz koje su odgovorili da HP posluje sukladno zakonskim propisima te poštuje rješenje nadležnog regulatora, kako 2016. godine tako i danas. Naime, iz HAKOM-a su poručili da je zabrana o naplati donesena jer je Hrvatski sabor početkom godine ratificirao Svjetsku poštansku konvenciju te da je HAKOM postupio na temelju mišljenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U prilog tome da poštuju odluku regulatora, iz Ureda za odnose s javnošću Hrvatske pošte u prilogu su nam dostavili odluku HAKOM-a iz 2016., u kojoj piše da HP sukladno važećem cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu, a koji je usklađen s odredbama Zakona o poštanskim uslugama, Svjetskom poštanskom konvencijom te pravilnicima Svjetske poštanske unije, naplaćuje iznos naknade za uručenje malog paketa u iznosu od 4,50 kune.

Na naše pitanje hoće li manjak prihoda od usluge dostave malih paketa Hrvatska pošta nadomjestiti poskupljenjem nekih drugih usluga, direktorica Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte Jo Kempen, odgovorila je da je ta usluga i tako u padu za više od 50 posto. 

Inače, mali paket je isključivo međunarodna dolazna poštanska usluga koju zahtjeva pošiljatelj, a koju, prigodom preuzimanja, prijamna pošta označava s oznakom „Petit paquet“ ili „Small Packet“, u pravilu u gornjem lijevom kutu adresne strane pošiljke te se u tom slučaju u državi uručenja naplaćuje uručenje malog paketa i pri dostavi na adresi primatelja i prigodom isporuke u poštanskom uredu, piše u HAKOM-ovom dokumentu iz 2016. godine. U istom dokumetnu stoji da Hrvatska pošta ne može proizvoljno odlučivati za koju pošiljku će naplatiti predmetni iznos, a za koju neće, već se u konkretnom slučaju za uručenje malog paketa naplaćuje na način kako je to i predviđeno, odnosno navedeno u cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu.  

Odluka o zabrani naplaćivanja usluge za dostavu malih paketa dobra je vijest za sve korisnike inozemnih e-trgovina, a donesena je novom odlukom HAKOM-a u skladu s aktima Svjetske poštanske konvencije, koju Hrvatska pošta ne želi komentirati, ali koju će prihvatiti.