31. srpanj 2020.

Hrvatski sabor potvrdio tri ugovora s međunarodnim financijskim institucijama vrijednosti 660 milijuna eura

 foto Ratko Mavar

Hrvatski sabor u petak je potvrdio tri ugovora o zajmovima s međunarodnim financijskim institucijama ukupno vrijedna oko 660 milijuna eura, namijenjeni su rješavanju krize uzrokovanu pandemijom Covid-19, obnovi nakon potresa i jačanju javnog zdravstva.

Sabor je, naime, donio zakone o potvrdi dvaju ugovora o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (Svjetska banka) te Okvirnog ugovora s Razvojnom bankom Vijeća Europe.

Ugovor o zajmu za odgovor na krizu i podršku oporavku vrijedan je 276 milijuna eura, a onaj o projektu obnove nakon potresa i jačanju pripravnosti javnog zdravstva 184 milijuna eura.

Uvjeti za zajmove s Međunarodnom bankom su vrlo povoljni - otplata na 14,5 godina, uz poček od pet, te promjenjiva kamatna stopa vezana uz šestomjesečni Euribor plus 0,75 posto fiksne kamatne marže, rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Ministar kaže da su povoljni i uvjeti iz Okvirno ugovora o zajmu s Razvojnom bankom Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020). Rok otplate je do 12 godina, uz tri godine počeka te uz fiksnu kamatnu stopu od 0,24 posto ili promjenjivu utemeljenu na šestomjesečnom Euriboru plus 0,36 posto fiksne kamatne marže.

Radi se o zajmu od 200 milijuna eura, kojim se osiguravaju sredstva za suočavanje s izvanrednim situacijama u kontekstu pandemije Covid-19 radi prevladavanja izazova u sektoru zdravstva kao i za ublažavanja ekonomskog šoka.