18. lipanj 2021.

Iduće turističke sezone u Splitu se sprema zelena atrakcija - katamaran na vodik

Katamaran Komiža

   

Sudjelujući na Međunarodnome forumu o obnovljivim izvorima energije, predsjednik Hrvatske udruge za vodik (CroH2) Frano Barbir predstavio je projekt preuređenja katamarana na vodikov pogon 'Komiža' koji prevozi putnike od splitske zračne luke do centra grada. Ako taj projekt, čija je priprema u tijeku, zaživi i realizira se dovoljno brzo, katamaran bi mogao postati drugi komercijalni brod s pogonom na vodik u svijetu. Prvi takav katamaran razvija se u San Franciscu u okviru projekta Water-Go-Round i prema najnovijim informacijama već je gotovo posve dovršen.

– Primjena vodika u pomorskom prometu bila bi odlična prilika za hrvatsku brodogradnju, koja može ući u tu tržišnu nišu na vrijeme, kao i turistička promidžba – rekao je pionir vodikove energetike u Hrvatskoj Barbir.

Vodik bi se proizvodio elektrolizom vode iz vlastite sunčane elektrane u zaleđu Splita i kamionima dovozio u luku. Nositelji projekta su tvrtka Catamaran Line i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. 

- Projektom planiramo izvršiti preinaku katamarana Komiža na način da ga pretvorimo iz broda pogonjenog dizelskim gorivom u broda pogonjen električnom energijom, kako bi njime povezali Gradsku luku Split i zrakoplovnu luku Resnik bez CO2 zagađenja jednako kao i bez zagađenja bukom. Putnicima za ovaj način nudimo brži i atraktivniji vid prijevoza i to morem iz zračne luke u centar grada, uz mogućnost panoramskog razgledanja okolice sa sjedišta na palubi natkrivenoj nadstrešnicom koja je zabravo fotonaponski izvor energije ili iz klimatiziranog salona, bez zadaha ispušnih plinova i bez buke - kazao je Ivan Lučić, suvlasnik  agencije Catamaran Line, nešto više o prednostima tako preinačenog katamarana. 

image

Ivan Lučić

foto

Pojasnio je i da će sve dizelske motore (glavne i pomoćne), zamijeniti električnima s permanentnim magnetima, a glavninu električne energije dobit će iz vodikovih gorivnih ćelija.

- Spremnike vodika predviđamo puniti vodikom iz vlastitih proizvodnih pogona čije elektrolizatore će napajati pripadajuće fotonaponske elektrane. Taj dio projekta radimo u suradnji s tvrtkom SEM 1986 i FESB-om iz Splita. Na ovaj način ćemo zatvoriti cjelokupni ciklus: proizvodnju vodika, njegovu distribuciju do mjesta potrošnje te proizvodnju pogonske energije za brod konverzijom tog vodika u električnu energiju. Važno je naglasiti da je cijeli ovaj ciklus 'zelen', dakle bez ikakve COemisije - naglasio je Lučić.

Budući da je riječ o višesložnom projektu koji zahtijeva detaljnu tehnički u regulativnu razradu, njegovo ostvarenje planirano je za početak iduće turističke sezone. Investicija preinake broda procjenjuje se na oko milijun eura, a izgradnju centara za proizvodnju i distrubuciju vodika s pripadajućim fotonaponskim elektranama na pet miljuna eura.