14. listopad 2020.

Istraživanje i razvoj je ‘must have‘ - kako do financijskih potpora

Vjeran Vrbanec, Hamag-Bicro   

Dolaskom koronakrize i kovanjem planova oporavka još se više iskristalizirala važnost istraživanja i razvoja (R&D) za gospodarski rast, napose u području medicine. Poticanje takvih aktivnosti preporukama i dodatnim sredstvima iz Bruxellesa iznimno je ohrabrujuće za tvrtke koje su ušle u skupe projekte i razmatraju je li ih pametno nastavljati u nesigurnim vremenima potencijalno opet ‘zaključane‘ jeseni. Iz središta europske moći vrlo jasno poručuju da se ni u kojem slučaju ne obustavljaju projekti istraživanja i razvoja jer bez njih nema prosperiteta za kojim se očajnički vapi. Budući da su istraživačko-razvojni projekti ‘skup sport‘, ali i potencijalno višestruko isplativ, donosimo pregled financijskih potpora na koje se dosad moglo i na koje se još uvijek može računati.

- Kroz provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u nadležnosti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj izravno se podržavaju ulaganja u istraživanje i razvoj te poticanje inovacija u poduzećima te nam je na raspolaganju gotovo 1,7 milijardi kuna bespovratnih sredstava - uvodi nas u razgranat svijet financiranja R&D-a predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec.

Temelj za ulaganja u istraživanje i razvoj je Strategija pametne specijalizacije RH 2016.-2020. godine, gdje su identificirana tematska i pod-tematska prioritetna područja koja imaju najveći potencijal za ulaganja u istraživanje i razvoj te za daljnji rast i razvoj hrvatskog gospodarstva

Pregled financijskih potpora za istraživanje i razvoj

IRI 1

U sklopu poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI 1) sa 684 milijuna kuna bespovratnih sredstava sufinancirano je 87 projekata ukupne vrijednosti 1,3 milijardi. Najveći broj investicija je išao u razvoj novih proizvoda i usluga u S3 područjima ‘Energija i održivi okoliš‘ i ‘Promet i mobilnost‘ koja čine preko 60 posto svih ulaganja.

- Od ukupnog broja ugovorenih projekta u IRI pozivu, kao horizontalnu temu, odnosno multi-sektorski učinak i učinak na tematsko prioritetno područje, kroz razvoj ICT ima 89,66 posto projekata. Ulaganja će rezultirati novim proizvodima, uslugama i tehnologijama uz visok udio korištenja digitalnih tehnologija, robotike i kibernetike. Potpore su dodijeljene i najinovativnijim hrvatskim poduzećima od kojih su neka već postigla značajne rezultate i na globalnoj razini - pojašnjava Vrbanec.

IRI 2 

Trenutno je aktualan poziv IRI 2 za kojim vlada veliki interes malih i srednjih, ali i velikih poduzetnika. Konkretnije, zaprimljeno je 360 projektnih prijedloga kojima je zatraženo više od 3,2 milijardi kuna bespovratnih sredstava. Pozivom su prvi puta sužene teme ulaganja, odnosno očekuju se ciljana ulaganja u nove tehnologije, digitalizaciju i napredne istraživačko-razvojne projekte. Za poziv je osigurano gotovo milijardu kuna.

- Do danas je HAMAG-BICRO uputio 74 projektna prijedloga u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na donošenje Odluke o financiranju i ugovaranje. Putem 74 projekta će se dodijeliti 606,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje će generirati gotovo milijardu kuna investicija. Za navedeni poziv postupak dodjele bespovratnih sredstava je još uvijek u tijeku - dodaje predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a.

Od ukupnog broja zaprimljenih projektnih prijedloga 40 posto prijava je u području ‘Energija i održivi okoliš‘, dok je po 20 posto u područjima ‘Promet i mobilnost‘, ‘Zdravlje i kvaliteta života‘ te ‘Sigurnost‘ i ‘Hrana i bioekonomija‘.

PO3

Pružanje podrške rastu i razvoju gospodarstva, posebno malom i srednjem poduzetništvu, dostupno je i kroz Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3), koja za projekte komercijalizacije inovacija osigurava sredstva u vrijednosti 1,172 milijardi kuna.

- Iz te alokacije je putem šest poziva za 421 malih i srednjih poduzetnika omogućeno da uvođenjem informacijske i komunikacijske tehnologije unaprijede i moderniziraju poslovne procese i organizaciju tijeka rada, poboljšaju interakciju s klijentima i dobavljačima, ubrzaju poslovno-proizvodni ciklus uz unaprjeđenje kvalitete proizvoda ili usluga i smanje troškove poslovanja - elaborira Vrbanec.

PoC

Program provjere inovativnog koncepta PoC namijenjen je novim poduzećima koja traže ulagače. Uspješna provjera inovativnog koncepta daje potencijalnim ulagačima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv te tako pomaže poduzeću u privlačenju klijenata i ulagača. Od 2010. do 2020. godine provedeno je osam poziva u sklopu tog Programa.

- Ukupno je financirano 359 projekta sa 102 milijuna kuna bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti projekta u iznosu preko 154 milijuna kuna. Podnositelji projektnih prijava su iz privatnog i javnog sektora. Kroz Program su financirane aktivnosti izrade prototipa, demonstracije tehničke izvedivosti i prijave intelektualnog vlasništva - daje uvid u stanje stvari prvi čovjek HAMAG-BICRO-a.

EUREKA i Eurostars 

Programi EUREKA i Eurostars namijenjeni su malim i srednje velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Radi ostvarivanja transfera tehnologije i znanja, poduzeća mogu u projekt uključiti znanstveno-istraživačke institucije kao vanjske suradnike. Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika i znanstveno-istraživačkih organizacija te stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Ugovoreno je 12 projekata ukupne vrijednosti 20.69 milijuna kuna.

- Kao pod-program EUREKE provodimo i Program Eurostars koji je namijenjen poticanju međunarodne suradnje istraživačko-razvojnih malih i srednjih poduzeća s međunarodnim partnerima. Kroz ovaj program planirana je suradnja sa Švicarskom u razdoblju od 2016. do 2024. HAMAG-BICRO u suradnji s EUREKA Tajništvom, dva puta godišnje objavljuje javni poziv za međunarodne suradničke projekte. Iz navedenog programa ugovoreno je 6 projekata ukupne vrijednosti 14.4 milijuna kuna - izvještava Vrbanec.

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Poduzetnici na raspolaganju imaju i Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018) kojem je cilj povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima. Potpora se odnosi na poreznu olakšicu te se ostvaruje kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, za opravdane troškove istraživačko-razvojnih projekata.

- Temeljem ovog Zakona, do sada su izdane 43 potvrde o statusu korisnika potpore, a ukupna vrijednosti odobrenog umanjenja porezne osnovice je oko 500 milijuna kuna - saznajemo iz HAMAG-BICRO-a.

Od početka provedbe ove financijske perspektive do kraja 2019. godine u okviru navedenog iznosa za različite projekte javnog i privatnog sektora te u njihovoj međusobnoj suradnji (znanstveno-istraživačkih institucija i tvrtki koje se bave istraživanjem, razvojem i inovacijama) ugovoreno je za 1761 projekt ukupno 4,9 milijardi kuna  bespovratnih sredstava.

Osam primjera kako do novca za istraživanje i razvoj pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog Lidera.