30. studeni 2020.

Jednostavno pokretanje poslovanja na daljinu

Piše: Ivana Mioč Kušević, voditeljica Centra za servise podrške gospodarstvu i poduzetništvu, Fina

Uza znatne uštede i za samo nekoliko dana moguće je pokrenuti poslovanje za d.o.o., j.d.o.o. i obrt u potpunosti elektroničkim putem, bez punomoćnika

Pokretanje poslovanja za d.o.o., j.d.o.o. i obrt moguće je obaviti u potpunosti elektroničkim putem, bez punomoćnika, u samo nekoliko dana te uza znatne uštede. Za pokretanje poslovanja na daljinu potrebno je imati elektroničku osobnu iskaznicu ili Finin osobfni certifikat visoke razine sigurnosti. Također, ako postoji više osnivača društva, oni više ne trebaju biti fizički prisutni na istome mjestu – svaki dokumentaciju potpisuje elektronički iz vlastitog doma. Za pokretanje poslovanja više nije važno u kojem gradu žive osnivači. Jedino što je važno je da su svi u sustavu e-Građani.

Ulaznica za poduzetništvo

START je jedinstveni informacijski sustav koji korisnicima omogućuje brz ulazak u poduzetništvo i pokretanje poslovanja u potpunosti elektroničkim putem. Ideja na kojoj se sustav temelji je da svi oni koji žele ući u posao dobiju priliku što prije i na najjednostavniji mogući način.

Nositelji uspostave sustava START su Vlada RH i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a glavni mu je cilj ubrzanje i pojeftinjenje pokretanja poslovanja, bez troškova javnog bilježnika i uz plaćanje samo sudskih pristojbi. Sustav je uspostavila Fina, koja pruža i podršku korisnicima.

Putem STARTA moguće je u potpunosti elektroničkim putem upisati društvo u sudski registar (Ministarstvo pravosuđa) i Registar poslovnih subjekata (Državni zavod za statistiku) ili obrt u Obrtni registar i registar poreznih obveznika (Porezna uprava) te platiti temeljni kapital i pristojbe. Također, sustav nudi i upis u registar obveznika PDV-a i/ili dodjelu PDV ID broja, predaju zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa u banci te registraciju u sustav HZMO-a.

Velike uštede

Korisnici STARTA dokumentaciju ne dostavljaju u papirnom obliku niti trebaju odlaziti u nadležne institucije. Minimalan broj potrebnih podataka unose putem interneta prema načelu 'samo jednom', a START zatim razmjenjuje podatke s povezanim institucijama, koje izdane dokumente i prijave dostavljaju u sustav, gdje ih korisnik preuzima u elektroničkom obliku. START je također omogućio da se osnivači, ako ih je više, ne trebaju nalaziti na jednome mjestu kako bi popunili i potpisali potrebnu dokumentaciju, već sve podatke mogu popuniti elektronički, svaki iz svog ureda ili doma.

Pokretanje poslovanja putem STARTA osnivačima trgovačkih društava donosi znatne uštede. Naime, kada se trgovačko društvo osniva putem STARTA, nema troška javnobilježničke ovjere akata, a sudska pristojba je 50% niža nego kod drugih načina osnivanja.

Korisnik se u START prijavljuje putem stranice www.start.gov.hr ili portala e-Građani, koristeći se elektroničkom osobnom iskaznicom (eOI) ili Fininim osobnim certifikatom na kriptouređaju.

Kada je poduzetnik jednom elektronički pokrenuo poslovanje, logično je da u daljnjem radu želi poslovati elektronički i koristiti se sa što više digitalnih usluga. Želi usluge čiji su troškovi niži, kraće vrijeme potrebno za obavljanje transakcija, manje potrebnih dokumenata, a više informacija dostupnih u bilo kojem trenutku.

Startali smo digitalno, što dalje?

Danas gotovo da nema poduzetnika koji nema neku vjerodajnicu kojom se koristi za neki od svojih procesa, od potpisivanja dokumenata, prijavljivanja na razne državne servise pa do korištenja certifikata u mobilnom bankarstvu. Također, s vremenom ćemo svi imati elektroničke osobne iskaznice. To su već dovoljni dokazi da elektroničko poslovanje i elektroničke usluge nisu nikad bili potrebniji. Stoga je nužno građanima i poduzetnicima omogućiti više elektroničkih usluga i inovativnih digitalnih rješenja. Prilikom razvijanja elektroničkih usluga važna je kvalitetna međuresorna suradnja pružatelja usluga te uključivanje u već postojeće sustave i infrastrukturna rješenja koja država ima ili razvija, a kakav je i sustav START.

Fina ima dugogodišnje iskustvo u povezivanju različitih sudionika i informacijskih posrednika te u tom segmentu može ponuditi kvalitetnu podršku, kako bi se krajnjem korisniku omogućila kvalitetnija digitalna usluga, jedinstveno korisničko iskustvo i, u konačnici, željene i potrebne uštede.