Korona i biznis
02. listopad 2019.

Kako je Milan Bandić, zapravo, učinio uslugu obitelji Maršanić

Vijest o obitelji Maršanić koja je ogradama blokirala okretište tramvaja u zagrebačkom naselju Prečko, kako bi ukazali na spor zbog oduzetog zemljišta koji sa gradom Zagrebom vode desetljećima, obišla je Hrvatsku, a za komentar toga događaja upitali smo Hrvoja Kačera, pravnog stručnjaka i profesora na Pravnom fakultetu u Splitu.

- Iako iz dostupnih podataka nije potpuno jasno činjenično stanje, mislim da se na predmetni spor može primijeniti Zakon o cestama iz 2011. koji je nekoliko puta mijenjan, posljednji put 2014. godine, a prema kojem sve ono što se u naravi koristilo kao cesta postaje cesta i prestaje biti privatno vlasništvo. To vrijedi i u slučaju kada je riječ o tramvajskoj pruzi, jer se i ona nalazi na cesti, odnosno, pored nje prolazi cesta. Konkretno, u trenutku stupanja Zakona na snagu, za sve ceste koje su u naravi bile ceste prestaju biti privatno vlasništvo, stoga je svaka aktivnost privatnog vlasnika protupravna, jer to je bivši privatni vlasnik -  komentirao je Hrvoje Kačer.

Maršanići su još u lipnju najavili blokadu ne plati li im Grad Zagreb naknadu.

- Pravi problem je što postoje odluke sudova koje kažu, da onaj tko nije pokrenuo sudski postupak u roku od pet godina nakon stupanja na snagu Zakona o cestama, pravo na naknadu mu zastarjeva. Takvo tumačenje je duboko nepravedno i rekao bih nenormalno. Jer, jednako kao što se ne može nikome dopustiti da ucjenjuje protiv javnog interesa, tako se još manje smije dopustiti bilo kome, pa i zakonodavcu, da potpuno obespravi onoga tko je ostao bez zemlje. Dakle, pet godina za zastaru je kratko razdoblje, jer pravo na naknadu ne bi smjelo zastarijevati - ističe Kačer.

No, problem je u tome što puno ljudi nije dobilo sa službenog mjesta tumačenje da trebaju podići tužbu do nekog roka jer će u protivnom izgubiti pravo na naknadu.

- Izjava Milana Bandića, koji priznaje tražbinu ujedno znači prekid zastare. U konkretnom slučaju, kada gradonačelnik Zagreba kaže da će platiti obitelji Maršanić za oduzetu zemlju, a on zastupa Grad, o nikakvoj zastari više ne bi smjelo biti riječi, jer ju je gradonačelnik svojim priznanjem prekinuo - ističe Kačer, ali dodaje da je blokada okretišta tramvaja protupravna, jer kada bi se dopustilo da svi uzmu zakon u svoje ruke, tada bi država i drušvo trpili ogromne štete