20. travanj 2020.

Lokalni koronapaketi: Bjelovar ukida prirez, što daju Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Krapina...

Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara   

Većina gradova donijela je svoje pakete mjera pomoći poduzetnicima za prevladavanje posljedica zabrane rada i pada prihoda zbog koronakrize. Istražili smo, uz pomoć Udruge gradova, kako gradovi pomažu gospodarstvu. Donosimo pregled odluka gradskih vijeća, odnosno gradonačelnika u prvih mjesec dana krize. Obuhvatili smo 60-ak gradova, među kojima je 40 najvećih, u kojima živi ukupno više od 2,5 milijuna ljudi, što je gotovo dvije trećine stanovništva Hrvatske.

Serijal otvaramo s gradovima sjeverozapadne Hrvatske, sutra nastavljamo s inventurom mjera gradova sjevernog Jadrana, u srijedu je na redu Slavonija, u četvrtak južni Jadran, a u petak objavljujemo koronapakete Zagreba i gradova središnje Hrvatske. 

VARAŽDIN

 • odgoda plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupa poslovnih prostora, javnih površina i poljoprivrednog zemljišta, poreza za korištenje javne površine i refundacija režijskih troškova. Odnosi se na potraživanja koja dospijevaju od veljače do travnja i primjenjuje se do 25. travnja bez mjera prisilne naplate i bez obračuna zateznih kamata. Te mjere gradonačelnik u slučaju potrebe može produljiti za još 60 dana

LEPOGLAVA

 • Potpuno oslobađanje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište za poslovne djelatnosti od travnja do lipnja; izuzete su banke, osiguravajuća društva, kladionice i igre na sreću te ustanova u većinskom vlasništvu države i Županije
 • odgađa se slanje opomena za sve nepodmirene obveze
 • odgađa se pokretanje prisilne naplate za vrijeme važenja kriznih mjera osim za dugovanja kojima prijeti zastara
 • daje se mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate za sva dugovanja, uključujući i obveze po osnovi komunalnog doprinosa svih koji su zapali u teškoće, bez obračunavanja zakonskih zateznih kamata
 • Projektni razvojni ured besplatno izrađuje poslovne planove, prijave za projekte fondova EU te natječaje resornih ministarstava i pravnu pomoć za sve zakonodavne okvire
 • dodjela bespovratnih potpora do 15.000 kuna za kapitalna ulaganja, kupovinu sirovina i opreme

BJELOVAR

 • ukidanje prireza od šest posto od 1. svibnja
 • oslobađanje od komunalne naknade i plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora na tri mjeseca za sve
 • odgoda naplate poreza na javne površine
 • u pripremi je javni poziv za potporu obrtima kojima je rad zabranjen rad ili su ga morali privremeno prekinuti u tri mjesečne rate od po 1000 kuna
 • obročna otplata svih obveza prema Gradu na dvije godine bez kamata
 • obustava ovrha i prisilnih naplata
 • povećan paket potpora poljoprivrednicima
 • pokrenuta aplikacija Bjelovar fresh za dostavu lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kućni prag

ČAZMA

 • svi kojima je zabranjen i ograničen rad oslobađaju se plaćanja komunalne naknade te zakupa javnih površina i poslovnih prostora od travnja do lipnja
 • zaustavljeno slanje svih ovrha
 • obustava do daljnjeg svih planiranih investicija osim EU projekata koji su u tijeku realizacije (Čazma Natura)
 • zaustavljeni javna nabava i natječaji

GRUBIŠNO POLJE

 • oslobađanje od komunalne naknade za drugi kvartal  i zakupnine za poslovne prostore za sve  
 • odvoz i zbrinjavanje otpada ne naplaćuje se nikome kome je zabranjen rad
 • odgoda plaćanja komunalne naknade za prvi kvartal za sve te usluge javne vodoopskrbe i odvodnje za one kojima je zabranjen rad
 • odgoda  pokretanja svih postupaka prisilne naplate potraživanja, osim onih kojima prijeti zastara, uz mogućnost produženja odgode plaćanja

ČAKOVEC

 • oslobađanje od plaćanja komunalne naknade svima kojima je zabranjen rad
 • oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju i poreza za korištenje javnih površina te naknade za zakup javnih površina i poslovnih prostor
 • od travnja se ne izdaju porezna rješenja za korištenje javne površine
 • Grad neće naplatiti svoj dio spomeničke rente za prvo polugodište
 • nema naplate zateznih kamata i ovrha za vrijeme epidemije
 • proradio online plac

MURSKO SREDIŠĆE       

 • Oslobađanje komunalne naknade u cijelosti onima kojima je zabranjen rad, a ostalima se komunalna naknada umanjuje za 30%
 • Zakupnicima poslovnog prostora u vlasništvu Grada kojima nije obustavljen rad smanjiti će zakup na 50% iznosa, dok će korisnike javne površine čiji rad je obustavljen osloboditi plaćanja zakupa i poreza na korištenje javne površine
 • Obustava pokretanja ovršnog postupka radi naplate gradskih davanja
 • Grad će nakon prestanka epidemije omogućiti obveznicima komunalne naknade i obveznicima ostalih lokalnih poreza odgodu ili obročnu otplatu njihovog plaćanja bez obračunavanja zatezne kamate

KOPRIVNICA

 • svi koji su obustavili rad oslobađaju se plaćanja poreza na korištenje javnih površina, zakupa poslovnih prostora i javnih površina, komunalne naknade, odvoza otpada za razdoblje u kojem se ne obavlja djelatnost
 • obrtima za čuvanje djece neće se umanjivati iznos gradskog sufinanciranja

KRAPINA

 • do dalnjjeg se ne šalju obavijesti o mjesečnim zaduženjima komunalne naknade, a Gradskom vijeću predloženo je smanjenje komunalne naknade za ožujak u iznosu od 50%, i oslobađanje od kompletnog iznosa od travnja do završetka mjera o obustavi rada
 • svi kojima je ograničen rad oslobođeni su plaćanja odvoza otpada
 • ne šalju se ovrhe za režije, a zaduženja onih kojima je ograničen rad obračunavat će se prema stvarnoj potrošnji
 • planira se oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje ugostiteljskih terasa do kraja godine
 • pokrenuta online tržnica

PREGRADA        

 • odgoda plaćanja komunalne naknade
 • oslobađanje zakupa javnih površina za vrijeme obustave rada
 • obustavljene prisilne naplate

ZLATAR

 • Odgođeno plaćanje računa za komunalnu naknadu i godišnju grobnu naknadu. Građani račune mogu platiti nakon stabilizacije situacije, a Grad neće obračunavati kamate
 • Ukida se naplata zakupa javnih površina za drugi kvartal ove godine, i poreza na korištenje javnih površina za ugostiteljske terase od 1. ožujka do normalizacije
 • Odgađa se uplata poreza na potrošnju, a Grad će razmotriti smanjenje stope za razdoblje nakon završetka mjera

Sutra: Kako gospodarstvu pomažu gradovi sjevernog Jadrana