30. studeni 2019.

Na nemilosrdnom tržištu nema glamura, možda samo glamuroznih odnosa

Radna snaga izazov je i za PR agencije. Iako je potražnja za kadrom velika, malo je mladih spremno stalno učiti, zato vlasnici agencija prije svega nastoje na okupu zadržati staru ekipu, znalce s iskustvom koji se uspješno nose i s ambicijama, koje su u PR-u naglašenije nego u ostalim zanimanjima

Nije svatko dobar komunikator i ne može se baviti PR-om iliti odnosima s javnošću (iako će neki reći da taj posao i nije posebno zahtjevan). Upravo zbog toga što ga se olako shvaća, agencijama je sve teže naći nove zaposlenike. Oni iskusni dobro su zbrinuti u agencijama u kojima su izgradili karijeru i stekli ime na tržištu PR-a, ali nekima ni to nije dosta pa osnivaju vlastite agencije.

Kadroviranje je danas jedan od većih izazova PR agencijama. No ima tu i neispunjenih očekivanja, prevelikih ambicija, stvaranja kadra mentoriranjem, disruptora tržišta, natezanja oko proračuna i sličnoga. Ipak, na hrvatskom tržištu PR-a posluje mnogo agencija, pa je i ponuda poslova velika. Vlasnici agencija nastoje zadržati na okupu staru ekipu, ljude koji znaju posao, imaju iskustvo, uspješno se nose i s tehnološkim izazovima i s disruptorima tržišta, ali i ambicijama, koje su u PR-u naglašenije nego u ostalim zanimanjima.

Poželjan višak ambicija

Direktor agencije IMC Ivica Mamić na pitanje o kadrovskoj slici te agencije i izazovima s kojima se danas suočavaju PR agencije odgovara da su neispunjena očekivanja uvijek rezultat nepravilno ili nedovoljno dobro iznesenih činjenica i zahtjeva, odnosno želja obiju strana.

– Upravo zato i među postojećim zaposlenicima i novima nastojimo potaknuti otvorenu komunikaciju te sve riješiti razgovorom i pronalaskom odgovarajućeg rješenja kad god je to moguće. Koliko smo u tome uspješni, najbolje govore godine koje smo kao članovi tima, većina od nas, proveli zajedno, ali i reakcije mlađih kolega koji s radošću ostaju s nama – kaže Mamić, koji višak ambicija smatra dodatnom kvalitetom kojom treba upravljati na pravi način i tvrdi da manjka kvalitetne radne snage, posebice osoba s više godina agencijskog ili iskustva u radu u odnosima s javnošću.

Ističe također da je pomalo izlizana sintagma da 'svatko može biti vrstan komunikator' i dalje aktualna.

– Sigurno je da to u našoj profesiji, kao ni u nekoj drugoj, ne može biti svatko jer ova struka osim stručnosti traži i iznimne karakterne osobine koje su uza znanje točka razlike – kaže Mamić, ističući da u IMC-u rade stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom te odgovarajućim teorijskim i praktičnim znanjem koji su dobro umreženi i poznaju cijelo tržište.

Kulturološki i timski fit

Maida Stupac, 'people & culture director' agencije 404, tvrdi da je iznimno važno pronaći osobu koja prema karakteristikama i profesionalnim ciljevima odgovara poziciji – da bude pravi čovjek na pravome mjestu – te da je jedan od izazova PR agencija zadržavanje kadra jer ljudi više ne ostaju kao prije u istoj tvrtki petnaest ili dvadeset godina ili katkad cijeli radni vijek. Ističe da se u agenciji 404 jako ponose kompanijskom kulturom koju odlikuju timski rad i kolegijalnost, zbog čega je u zapošljavanju novih kolega vrlo važno da osoba, kaže, 'bude dobar kulturološki i timski fit', što izravno pridonosi zadovoljstvu zaposlenika i dulje ih zadržava u kompaniji.

– Zaposlenicima je važno pokazati dugoročnu perspektivu i omogućiti definiran razvojni put u skladu s njihovim profesionalnim aspiracijama i sposobnostima. U tomu nam pomažu uspostavljen sustav mjerenja radne uspješnosti i definiranje razvojnih ciljeva za njih – kaže Stupac, naglašavajući da je pravi zaposlenik na pravome mjestu top-performer kojeg karakterizira intrinzična motivacija za uspjehom.

U radu je jako aktivan, sposoban je sagledati širu sliku, ali i usmjeriti se na detalje te je spreman preuzeti odgovornost za osobni napredak. Upravo takvi zaposlenici snaga su domaćih agencija.

Tobožnja opća praksa

Da se na sve strane traži čovjek više, ističe direktorica Manjgure Katarina Leko. To je, kaže, odlično: agencije rastu, trebaju ljude i ravnotežu između privatnog i poslovnog života, a onda, kad se otvori mnogo raznolikih prilika, kvalitetni ljudi mogu raditi ondje gdje smatraju da je za njih najbolje.

– Agencije moraju biti visokoproduktivne, brzo prihvaćati trendove i biti inkubatori za stručnjake, jedino tako možemo dugoročno pružati zahtjevnu interdisciplinarnu intelektualnu uslugu – kaže Leko i ističe da onaj tko uspješno prođe kvalitetnu agencijsku školu i pronađe se u tom poslu može raditi bilo gdje u struci, a poznato je i da su najbolji edukatori u struci ljudi koji uspješno kombiniraju teoriju s autentičnim, a iznimno šarolikim terenskim i organizacijskim iskustvom.

– U agencijama to radimo neprestano. Raznolikost sektora koje pokrivamo traži i daje širinu, omogućuje bolje povezivanje te bolje razumijevanje ukupne medijske i društvene slike. Za posao u kojemu se živi od kvalitetnih i relevantnih priča to je iznimno važno – kaže Leko, upozoravajući da PR neki još smatraju strukom opće prakse, zbog čega ambiciju ne prate uvijek talent ili radna disciplina, kultura i navike, ali u visokoproduktivnim agencijama, posebice u manjim timovima, to nije duga vijeka.
Ističe također da se oko talentiranog i znatiželjnog čovjeka kojemu samo treba liderski poticaj da bi profesionalno sazrio vrijedi potruditi i da je cijela mudrost u tome da se brzo razazna tko su ti ljudi te ih primjereno plati.

Agencija Dialog komunikacije, prema riječima 'managing' partnerice Marine Čulić Fischer, već dvije godine intenzivno surađuje s vanjskim konzultantima na upravljanju očekivanjima zaposlenih i u njoj su jako zadovoljni rezultatima.

– Stalno se, s jedne strane, prilagođavamo situaciji na tržištu rada i, s druge strane, zahtjevima klijenata, Pokušavamo stvarati fluidne timove koji su u stanju dinamično odgovoriti na promjene u poslovanju i stalno tražimo talente u koje mnogo ulažemo – kaže Čulić Fischer.

Realnost u odnosima

Tvrdi da se ta agencija nakon dvadeset godina uspješnog poslovanja sve manje bavi disruptorima jer tržište s vremenom sve posloži na svoje mjesto.

– Ako poslovanje nije na zdravim nogama, zaposlenici se ne mogu adekvatno platiti. Međutim, plaća nije jedino što ljude drži u agenciji jer se uvijek može naći netko tko će dati više, pa je iznimno važno kakva je kompanijska kultura i koje se vrijednosti njeguju. Nama su naši ljudi uvijek na prvome mjestu i na razne načine nastojimo im to stalno pokazivati. Mentoriranje je jedan od tih načina – kaže Čulić Fischer, naglašavajući da su glavna snaga domaćih agencija predani, strastveni i kreativni ljudi koji znaju da su onoliko dobri koliko je dobra njihova zadnja kampanja.

Marina Karamatić Sopić, 'managing' partnerica Ambrele, priznaje da ni tu agenciju nisu zaobišli izazovi kadroviranja. Pritom naglašava da katkad PR sâm šalje iskrivljenu sliku o tom poslu, pa mladi kolege znaju očekivati mnogo glamurozniji pristup.
– Realnost je da su odnosi s javnošću zaista odnosi i da se grade polako i katkad mukotrpno, često u večernjim satima i vikendima, na što je spremno manje kolega – ističe Karamatić Sopić, tvrdeći da je tržište nemilosrdno i da vrlo brzo prepozna kvalitetne ljude ili agencije.

Ipak, svima štetu nanose negativna iskustva klijenata s disruptorima, zbog čega se poslije teško ili nikako odlučuju na angažman agencije ili osobe za odnose s javnošću jer dobiju lošu sliku o cijeloj struci.

Rast cijene rada

Maja Vratarić, 'chief of account management' Grizli komunikacija, tvrdi da je interes za zaposlenje u PR agencijama popriličan, ali kvaliteta potencijalnih zaposlenika slabija je nego prijašnjih godina jer je i nezaposlenost manja, što je povećalo potražnju i cijene rada.

– Kad je riječ o ostalim očekivanjima poput plaća i pogodnosti, situacija u unatrag dvije godine drastično se promijenila, ali u vezi s tim vrlo smo transparentni, što nam olakšava dabir ljudi – kaže Vratarić i ističe da je to industrija u kojoj se definicija komunikacijskog stručnjaka shvaća olako i nije jasno definirana, ali misli da klijenti vrlo brzo mogu prepoznati stručnost i kvalitetu.

Prema riječima izvršnog direktora PR odjela Millenium promocije Filipa Orlića, agencijama koje se bave odnosima s javnošću i nude usluge povezane s tržišnim komuniciranjem osoba je početak i kraj svakog procesa, zbog čega je razumljivo da su obostrana očekivanja vrlo visoka. Ističe da Millenium promocija ima vrlo jasnu poslovnu politiku, pa tako i jasno postavljena očekivanja, ciljeve te postupke vrednovanja i razvoja karijere svakog člana tima.

–​ Millenium promocija izrazito je stabilan sustav kad je o tome riječ. Naš tim uigrana je postava koja već godinama pridonosi razvoju naših usluga, rastu u svim poslovnim aspektima te, što nije zanemarivo, razvoju novih komunikacijskih stručnjaka. Privrženi zaposlenici s dugim stažem u agenciji, jasan program akvizicije te stalno ulaganje u razvoj novih komunikacijskih stručnjaka zaslužni su za to da agencija nema problema s manjkom radne snage. Položaj jednog od lidera na tržištu zasigurno je pridonio tomu – kaže Orlić.

Iz svega navedenoga proizlazi da se domaće PR agencije zasad najviše oslanjaju na iskusne stručnjake koji godinama rade u istim timovima.