01. ožujak 2021.

Nasljednik Milana Bandića ‘upravljat‘ će sa 17 milijardi kuna godišnje!

Milan Bandić   

Milan Bandić nije samo bio gradonačelnik Zagreba, nego i predstavnik grada u Skupštini Zgrebačkog holdinga. A to je jedna od najvećih kompanija u Hrvatskoj. ZG Holding je, prema posljednjim javno dostupnim podacima, u 2019. godini ostvario ukupni priihod (konsolidirani) od 4,23 milijarde kuna, što je za 216 milijuna kuna više nego godinu prije. 

Dobit je te 2019. godine iznosila 14,3 milijuna kuna i bila je manja za 58 milijuna nego godinu prije. ZG Holding jedan je od najvećih, ako ne i najveći, poslodavac u Hrvatskoj. Krajem 2019. godine imao je 7794 zaposlena, što je za 235 više nego godinu prije. 

Jedini član Skupštine ZG Holdinga je Grad Zagreb, a predstavnici Grada su do sada bili Milan Bandić, Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika i Slavko Kojić (bivši pročelnik gradskog ureda za financije). 

Ako se uz prihode Zagrebačkog holdinga nadoda i proračun Grada Zagreba, koji za 2021. godinu iznosi oko 12,2 milijarde kuna, onda se može zaključiti da će nasljednik Milana Bandića upravljati sa oko 17 milijardi kuna godišnje.

Usporedbe radi, najveći prihod u Hrvatskoj ima Fortenova grupa s 23,95 milijardi kuna godišnje, Ina Grupa ima 23,41 milijardu, slijedi Orbico grupa s ukupnim prihodom od 17,7 milijardi kuna, a onda HEP grupa s 15,8 milijardi kuna.