17. rujan 2020.

Nastavak pozitivnog poslovanja Zagrebačkog velesajma - digitalna transformacija kao poluga konkurentnosti

Zagrebački velesajam je za 2019. ponovno objavio pozitivni rezultat, a EBITDA iznosi 6,182.972 milijuna kuna. Dok je 2018. bila godina preokreta budući je statusnom promjenom zadobivena pravna osobnost Društva, godina 2019. posebna je po ubrzanom procesu digitalne transformacije kao i najvećem rastu poslovnih prihoda od 31 posto u odnosu na usporedivu neparnu 2017. godinu.

Pokazatelji uspješnosti u kontinuiranom porastu

Nastavak stabilizacije poslovanja i trend rasta poslovnih prihoda u 2019. godini u skladu je s postavljenim i ostvarenim strateškim ciljem usmjerenim na samoodrživost poslovanja. Pritom su primijenjene razvojne strategije, inačice razvojne koncentracije, koja se oslanjaju na organski rast i strateško savezništvo.

„U strukturi razvidno je povećanje prihoda iz osnovne sajamske djelatnosti za 9,1 milijuna kuna ili 65% dok je iz dopunske djelatnosti zakupa prihod povećan za 18%. Treba naglasiti da je Zagrebački velesajam u četverogodišnjem periodu, u odnosu na baznu 2015. godinu, povećao poslovne prihode za 35,5 milijuna kuna“. - rekla je Dina Tomšić, direktorica Zagrebačkog velesajma, dodajući da „uspješan rezultat ima temelje u provedenoj transformacijskoj strategiji, izmijenjenom poslovnom modelu, digitalizaciji poslovanja te agilnom projekt menadžmentu. Izgradnja novog sajamsko kongresnog centra predstavlja sine qua non razvoja i konkurentnosti Društva ali posljedično i poslovnog turizma grada Zagreba. Konkurentnost u sadašnjosti Društvo temelji na inovativnom formatu hibridnih projekata.“ 

Povećana je aktivnost te svi ključni pokazatelji poslovanja. Realizirani su postavljeni poslovni ciljevi te je unaprjeđenjem kvalitete i inoviranjem usluga povećan interes izlagača za nastupe na pojedinim sajmovima, vanjskih organizatora za korištenjem prostora za događanja, kao i zakupnika za dugoročni zakup prostora. Nakon petnaest godina na kalendar sajmova uvršten je i uspješno održan sajam poljoprivrede Croagro kao najveći nacionalni projekt ove tematike.

Organizacija sajamskih projekata i događanja odvija se po modelu „ZV signature“. Navedeno podrazumijeva jedinstvenost i kvalitetu izvedbe projekata Zagrebačkog velesajma te jedinstven identitet i korporativnu kulturu koji predstavljaju najsnažniju neopipljivu imovinu Društva. U sklopu modela razvijen je i novi slogan: 5.0 >> nova dimenzija poslovanja.

Budući je Društvo u 2019. godini obilježilo 110 obljetnicu svog neprekinutog rada i djelovanja posebnim programskim aktivnostima upriličenima kroz cijelu godinu, uz dva centralna događanja - organizaciju međunarodne stručne konferencije i svečane Akademije, značajno mu je oporavljena korporativna reputacija na tržištu, što postaje nova poluga rasta i razvoja Društva.  

Smjer kretanja u budućnosti

„Svojim djelovanjem i ponašanjem, Zagrebački velesajam potvrdio je da su sajmovi potrebni hrvatskom gospodarstvu i Gradu Zagrebu jer su jedinstvena, konkurentna platforma za rast i razvoj industrija kao i ukupno tangiranih gospodarstava u destinaciji u kojoj se održavaju. Kada je riječ o aktivnostima proizašlim iz definirane strategije rasta i razvoja, nastavljamo djelovati u smjeru kreiranja vrhunskog iskustva za svakog posjetitelja, izlagača i poslovnog partnera. U razvoju ponude i konkurentnosti nastavljamo već započeti proces digitalizacije i uvođenja novih tehnoloških rješenja u cilju poboljšanja njihova doživljaja.“, dodala je direktorica Zagrebačkog velesajma, Dina Tomšić.

Za daljnji rast i razvoj te konkurentnost poslovanja nužna je izgradnja novih suvremenih sajamsko-kongresnih kapaciteta s pratećim sadržajima visoke tehnološke opremljenosti, kako je već naznačeno strategijom, na istočnom dijelu zemljišta Zagrebačkog velesajma, uz Aveniju Većeslava Holjevca.