02. studeni 2020.

Nina Dusper Sušić: Implementiramo koncept mobilnih trafostanica

Nina Dusper Sušić, generalna direktorica Balkan Clustera Hitachi ABB Power Gridsa   

Dostupnost i pouzdanost električne energije stavljamo u prvi plan, što je posebno važno kad se uzme u obzir faktor nepredvidljivosti na globalnoj i lokalnoj razini

Kompanija Hitachi ABB Power Grids, nastala pripajanjem poslovanja s elektroenergetskim mrežama švicarsko-švedskog ABB-ja japanskom Hitachiju, jedan je od najvećih svjetskih predvodnika energetske tranzicije. Po čemu je prepoznatljiva na lokalnom tržištu, koja pametna rješenja nudi i kakvi su tvrtkini planovi za budućnost, otkriva Nina Dusper Sušić, generalna direktorica Balkan Cluster Hitachi ABB Power Gridsa.

Možete li nam pobliže objasniti promjene koje se mogu očekivati u kompaniji s obzirom na spajanje Hitachija i ABB Power Gridsa?

– U srpnju ove godine društva Hitachi i ABB objavila su završetak svih planiranih radnji u postupku zajedničkog ulaganja, čime je formirana nova kompanija Hitachi ABB Power Grids. U novonastalome poslovnom subjektu Hitachi drži 80,1 posto dionica, a ABB 19,9 posto. Hitachi ABB Power Grids globalni je lider u tehnologiji s bogatim zajedničkim nasljeđem od gotovo 250 godina i godišnjim volumenom od otprilike 10 milijardi dolara. Kompanija sa sjedištem u Švicarskoj zapošljava 36.000 ljudi u 90 zemalja. Zapošljavamo više od 2000 inženjera i znanstvenika u istraživanju i razvoju, a mnogo ih je angažirano i na razvoju softvera. Spektar tvrtkinih djelatnosti u suglasju je s Europskim zelenim planom. Javnim sektorima nudimo nove strukture i softvere koji imaju bolju kontrolu, kao što je Network Manager, te kombinirajući jedinstvene mogućnosti u održivoj energiji i naprednoj digitalnoj tehnologiji, prihvaćamo duh inovacije koji nam pomaže da kupcima pružimo najbolju uslugu na tržištu.

U kojem ste segmentu poslovanja prepoznatljivi na lokalnom tržištu i koje prednosti osiguravate?

– Hitachi ABB Power Grids ​sa svojim je proizvodima zastupljen u svim segmentima energetike, bilo primarnom visokonaponskom opremom, energetskim transformatorima, sekundarnim sustavima zaštite i naprednog upravljanja bilo sustavima kvalitete električne energije. Ipak, posebnu notu prepoznatljivosti na lokalnoj razini daju sistemska rješenja koja uključuju projektiranje, gradnju, puštanje u pogon i održavanje transformatorskih stanica po principu 'ključ u ruke', posebice za potrebe priključka obnovljivih izvora energije na prijenosnu mrežu. U tome aspektu Hitachi ABB Power Grids ima više od petnaest uspješno isporučenih projekata za vjetroelektrane u regiji za privatne i javne investitore koji su fokusirani na pravodobnu isporuku ugovorenog opsega i pouzdanost isporučenog tehničkog rješenja. Ključ uspjeha je, osim u proizvodu, svakako u stručnim ljudskim potencijalima kojima raspolažemo. Naši su djelatnici na raspolaganju investitoru od samih začetaka projekata pa sve do dobivanja uporabne dozvole i punog puštanja u pogon, pružajući potporu svladavanjem svih zahtjeva zakonske regulative i mrežnih pravila, ali i u primjeni najviših normi kvalitete i sigurnog izvođenja radova. U idućem razdoblju očekujemo daljnji razvoj obnovljivih izvora energije u regiji, osobito u segmentu solarnih elektrana koje će se, zasigurno, sve više pozicionirati kao alternativa vjetru. U tom će segmentu Hitachi ABB Power Grids nastaviti pružati potporu svim zainteresiranim investitorima.

Koja konkretna rješenja Hitachi ABB Power Grids može ponuditi za povećanje dostupnosti i pouzdanosti električne energije na lokalnom tržištu?

– Dostupnost i pouzdanost električne energije jedni su od osnovnih ciljeva koje Hitachi ABB Power Grids stavlja u prvi plan, što je posebno važno kad se uzme u obzir faktor nepredvidljivosti koji na globalnoj i lokalnoj razini donosi današnje vrijeme. Nažalost, upravo smo u ovoj godini bili svjedoci niza nepredvidivih događaja koji bi trebali poslužiti kao temelj za analizu potencijalnih rizika na koje kao društvo trebamo biti spremni u budućnosti. Događaji poput klimatskih nepogoda, seizmičke aktivnosti, sabotaže ili zdravstvenih ugroza mogu znatno utjecati na dostupnost električne energije kao pokretača ekonomije, ali i jedne od osnovnih potreba današnjeg društva. Stoga jako naglašavamo razvoj fleksibilnih i modularnih rješenja, pri čemu se posebice ističe koncept mobilnih trafostanica koje u neočekivanim okolnostima omogućuju ponovnu dostupnost električne energije u nekoliko sati umjesto u nekoliko dana ili tjedana. Mobilne trafostanice baziraju se na smještaju svih vitalnih komponenti trafostanice, uključujući visokonaponsko i srednjonaponsko postrojenje, s energetskim transformatorom na mobilnu prikolicu, što omogućuje njihovo jednostavno premještanje cestom ovisno o potrebama. Iskoristivost takvih rješenja višestruka je i kontinuirana i za potrebe osiguranja dostupnosti električne energije pri planiranim događajima poput redovitog održavanja elektroenergetskog sustava ili privremenog priključka velikih potrošača i tijekom događaja koje je teško predvidjeti, bilo da je riječ o neplaniranim tehničkim kvarovima, havarijama i ispadima sustava bilo o događajima koji nastaju kao posljedica nepredvidivih prirodnih čimbenika, poput potresa i poplava. Takva rješenja potrebna su prije svega u u javnom sektoru, u elektroprivredama, no povećavanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora postaje sve važnije i u privatnom sektoru omogućujući pouzdano plasiranje električne energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sustav.

Kako pridonosite globalnim trendovima digitalizacije sve većeg segmenta poslovanja?

– Raspoloživost i razmjena informacija jedan su od temeljnih preduvjeta za primjenu naprednih tehnoloških rješenja radi povećanja sigurnosti, produktivnosti i pouzdanosti elektroenergetskih sustava. Hitachi ABB Power Grids obuhvaća sve to postavljanjem digitalnih trafostanica u kojima kombiniramo primarnu i sekundarnu opremu vlastite proizvodnje s digitalnim senzorima najnovije generacije i računarstvom u oblaku. Taj pristup omogućuje mrežnim operatorima odlučivanje na temelju sveobuhvatne, ažurne informacije, a prediktivni algoritmi mogu poboljšati prakse održavanja i upravljanja imovinom. Osim toga, tako se uklanja raskorak između analognog i digitalnog, čime se stvaraju preduvjeti za mnoge tehnološke optimizacije. Jedna od najočitijih podrazumijeva zamjenu velikog broja klasičnih bakrenih kabela malim brojem optičkih kabela koji sada tvore procesnu sabirnicu. Osim znatno manje količine kabela, neusporedivo kraćeg vremena instalacije, manje prostora potrebnog za primarnu i sekundarnu opremu, do izražaja posebice dolazi aspekt sigurnosti osoblja u postrojenju jer se sprečava doticaj s energiziranim niskonaponskim signalnim kabelima, ali i sekundarnim krugovima mjernih transformatora. Sigurnost osoblja i imovine se, nadalje, povećava pravilnim korištenjem dostupnih informacija o statusu ugrađene opreme (engl. asset monitoring), čime se osigurava pravodobno održavanje i servisiranje opreme, minimizirajući zastoje u pogonu, ali i smanjujući mogućnost havarija koje bi štetile ostaloj opremi ili osoblju.

Imate bogat raspon pametnih rješenja. Koja biste voljeli primijeniti kako bi se ubrzala energetska tranzicija u Hrvatskoj i regiji?

– Hitachi ABB Power Grids u regiji posluje združen u Balkan Cluster koji tvore Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Hrvatska je jedina zemlja članica EU u njemu i prednjači u uporabi novih tehnologija, digitalizaciji i razvoju ukupne energetske infrastrukture, ne samo prijenosne mreže nego i obnovljivih izvora energije. Rješenja koja pružamo kako bi se ti ciljevi postigli ponajprije su pametni gradovi. Imamo veliku ulogu u omogućavanju električne energije i suvremenih sustava napajanja u osiguranju čišćih, zelenijih i pametnijih gradova, osobito u segmentu transporta i omogućavanja dekarbonizacije. Grid-eMotion™ Fleet rješenje je za flote električnih vozila i punjenje javnog i komercijalnog prijevoza koji bi bili odlično rješenje za velike gradove kao što su Zagreb, Rijeka ili Osijek. E-fleet nudi fleksibilnost priključenja na energetsku mrežu i osigurava usklađenost sa zahtjevima kvalitete električne energije. Punionice u Ženevi i Nantesu izvedene su tako da rade s više generacija električnih vozila i spremne su prihvatiti skorašnja rješenja. Rješenje će ubrzati globalno prihvaćanje sigurne, održive i pametne mobilnosti te istodobno pridonijeti čišćem zraku i boljoj kvaliteti života za današnju generaciju i one koji dolaze.

Razvili ste i rješenje za smanjenje onečišćenja luka?

Shore-to-Ship rješenje je za smanjenje ekološkog onečišćenja lučkih područja, s čime se suočavaju luke Dubrovnik, Split ili Rijeka. Lučke vlasti i vlasnici brodova sve su češće suočeni sa zahtjevom da smanje onečišćenja prouzročena radom motora brodova koji čekaju u lukama ili ispred njih. Najbolje rješenje za taj zahtjev jest u iskorištavanju energije s obale, pri čemu pružamo potpuno projektirane i integrirane sustave koji će doskočiti tom izazovu.

Na što ćete se fokusirati u budućnosti?

– Kako bismo učinkovito bili na usluzi svojim kupcima, organizirani smo u četiri poslovne jedinice: Grid Automation, Grid Integration, Transformers and High Voltage Products and Service. Posebni su planovi u našoj regiji uspostavljanje novih aspekata rješenja, odnosno sinergije s Hitachijem, što uključuje mobilnost, pametne gradove, industriju, skladištenje energije i podatkovne centre. Pridonosimo ostvarenju UN-ovih Globalnih ciljeva održivog razvoja, posebno sedmoga, koji se odnosi na osiguranje ‘pristupačne, pouzdane i čiste energije’. Nastavljamo s pristupom customer intimacy, trudimo se ponuditi ono što kupcu treba – najkvalitetnije proizvode na tržištu i najbolju uslugu poslovanja. Zajedno s kupcima i partnerima stvaramo inovativna rješenja za povećavanje vrijednosti za kupce, i to od početka do završetka projekta, a i nakon toga. Pojednostavnjeno govoreći: planiranje – realizacija – održavanje. Naša je svrha poduprijeti održivu energetsku budućnost uvođenjem inovacijskih i digitalnih tehnologija.