27. ožujak 2021.

OBNOVA - Hoće li banke kreditirati nekretnine oštećene u potresu?

Zagreb, obnova poslije potresa - dimnjaci rušenje    foto Dražen Lapić

Hoće li banke kreditirati kupnju nekretnina koje su zbog oštećenja od potresa dobile žutu ili crvenu naljepnicu i kako će evaluirati njihovu vrijednost? U bankama kažu da načelno mogu financirati kupnju nekretnina oštećenih u potresu sa žutom ili crvenom naljepnicom, no da je nužno osigurati adekvatan instrument osiguranja.

U Erste banci tako ističu da nekretnine označene crvenom naljepnicom za njih ne predstavljaju adekvatan instrument osiguranja nekretnine, te je u slučaju financiranja kupnje takve nekretnine nužno osigurati adekvatan instrument osiguranja u vidu zamjenske nekretnine.

- Načelno govoreći, u usporedbi s kupnjom neoštećene nekretnine, prilikom kupnje oštećene nekretnine kreditom banke, kupcima je u pravilu potrebno veće vlastito učešće ili dodatno osiguranje kredita. Nakon izvršene obnove, moguće je napraviti reviziju procjene te kupcu, odnosno klijentu, u slučaju dovoljne vrijednosti obnovljene nekretnine, otpustiti zamjensku nekretninu – poručuju iz Erste banke.

Sama evaluacija vrijednosti nekretnina, uključujući i onih oštećenih u potresu, radi se putem ovlaštenih procjenitelja, sukladno važećem zakonu o procjenama. Na dan vrednovanja uzima se u obzir trenutačna vrijednost oštećene nekretnine, koja je ovisno o razini oštećenja niža od vrijednosti slične nekretnine na sličnoj lokaciji, a koja nema oštećenje. Pritom je poželjno pribaviti i nalaz statičara.

Zagrebačka banka odobrava stambene kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu koje su dobile zelenu, žutu ili crvenu oznaku i za detalje o tome upućuje na svoju mrežnu stranicu. Vezano uz namjenu kupnje stambene nekretnine, za kupnju se primjenjuju sva interna pravila koja propisuju prihvatljivost nekretnine koja je predmet financiranja kao i stambene nekretnine koja se daje u zalog.

OTP banka je sporazumno dogovorila s Gradom Zagrebom sufinanciranje stambenih kredita za obnovu nekretnina oštećenih potresom a o uvjetima i mogućnostima kreditiranja klijenti se mogu detaljnije informirati na službenim stranicama Grada Zagreba i u poslovnicama OTP banke. - Svakom klijentu pristupa se individualno, te mogući maksimalni iznosi kredita ovise službenoj procjeni nekretnine vodeći računa i o evidentiranim oštećenjima u potresu – kažu u OTP banci.

Hrvatska poštanska banka prihvaća nekretnine kao zalog za otplatu kredita na temelju elaborata o vrijednosti nekretnine. Na temelju samog elaborata, određuje se vrijednost i prihvatljivost nekretnine.