17. studeni 2019.

Osječko-baranjska županija: Odobrena 24 beskamatna kredita

Ivana Katavić Milardović   

Otkad su prošle godine postali stjegonoše beskamatnih kredita za poduzetnike, Osječko-baranjska županija (OBŽ) i HBOR odobrili su 24 kreditna zahtjeva ukupne vrijednosti 37,7 milijuna kuna.

– Pregovaramo s mnogo poduzetnika koji pripremaju nova ulaganja – kaže voditelj područnog Ureda HBOR-a za Slavoniju i Baranju Boris Čagalj i okriva kako su odobrenje za kredit dobila i četiri poduzetnika početnika za koje je, kao i za mlade i za žene, namijenjeno 40 milijuna kuna, a 50 milijuna kuna namijenjeno je kreditiranju iskusnih poduzetnika.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ-a Ivana Katavić-Milardović navodi da će se prema potrebi kreditni potencijal od 90 milijuna kuna povećati.

– Županija izdvaja mnogo novca iz svog proračuna za subvenciju kamata za poduzetničke kredite. Na godišnjoj je razini za sve programe kreditiranja planirano 3,6 milijuna kuna, a od tog iznosa za program kreditiranja u suradnji s HBOR-om 1,3 milijuna kuna – ističe pročelnica te dodaje da je obveza Županije osigurati novac za subvenciju kamate tijekom cijelog razdoblja otplate kredita, što katkad traje i četrnaest godina.

Čagalj najavljuje da se sličnom programu kreditiranja uskoro mogu nadati i istarski poduzetnici.