02. travanj 2020.

Osniva se 500 milijuna kuna ‘težak‘ fond za stabilnost!

07.05.2018., Zagreb - Predsjednik Upravnog vijeca Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Ante Zigman.
Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
    foto Pixsell

Osniva se 500 milijuna kuna teržak fond za stabilnost. Naime, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), na čijem čelu je Ante Žigman, donijelo je rješenje kojim se OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima daje, temeljem podnesenog zahtjeva, odobrenje za osnivanje i upravljanje FONDA ZA STABILNOST.

Riječ je o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS) koji se osniva na određeno vrijeme od tri godine, a namijenjen je institucionalnim ulagateljima koji su spremni uložiti najmanje milijun kuna, na tri godine, te koji u tom razdoblju neće imati potrebe za likvidnosti te mogu podnijeti umjeren rizik ulaganja.

U razgovoru s akterima tržišta kapitala u fond bi trebali ulagati mirovinski fondovi, ako i ostali fondovi u Hrvatskoj te zapravo svi koji mogu. Cilj ovog fonda je stabilizirati tržište obveznica jer HNB neće moći ili htjeti stalno otkupljivati državne obveznice. Dakle, riječ je o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) čija je svrha zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u Fondu i to prvenstveno otkupom prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) koji su osnovani na području Republike Hrvatske, a koji svoju imovinu pretežito ulažu u obveznice.

Novčana sredstva ulagatelja prikupljat će se tijekom razdoblja početne ponude udjela koje traje najviše trideset dana. Najniži iznos koji će se prikupiti prilikom osnivanja Fonda je petsto milijuna kuna, a najniži novčani iznos pojedinog ulagatelja tijekom početne ponude udjela i prikupljanja sredstva iznosi milijun kuna, koliko je i početna cijena jednog udjela. Ulazna i izlazna naknada se neće naplaćivati, dok će se obračunavati i naplaćivati naknada za upravljanje i naknada za depozitara, kao i drugi troškovi i naknade precizirane u prospektu Fonda.

Investicijski cilj Fonda bit će ulagateljima ponuditi:

  • primjerenu likvidnost uloženih sredstava;
  • očuvanje početne vrijednosti uloga i ostvarivanje primjerenog povrata na uložena sredstva;
  • povećanje likvidnosti prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska

Ti će se ciljevi nastoji ostvariti strategijom čije je osnovno obilježje prvenstveno ulaganje u prenosive dužničke vrijednosne papire, a zatim i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, te depozite u manjoj mjeri, a kojom se nastoji postići pružanje dodatne likvidnosti na obvezničkom tržištu Republike Hrvatske, stpji u priopćenju Hanfe. 

Osim toga, Fond može ulagati u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči druga država članica ili država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: „OECD“) te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona i propisa koji uređuje tržište kapitala.

Pri tome, ako otkup prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska bude proveden direktno od drugih sudionika na tržištu i/ili drugih otvorenih investicijskih fondova, koristiti će se postupak aukcije koji će biti detaljno opisan u internom aktu Društva i objavljen na mrežnim stranicama Društva.