30. kolovoz 2021.

Poslovanje kreditnih institucija u rastu - dobit za prvo polugodište iznosi 2,6 milijardi kuna

Poslovanje kreditnih institucija na kraju prvog polugodišta 2021. godine rezultiralo je s dobiti u iznosu od 2,6 milijardi kuna, što je za 51,3 posto veći iznos dobiti u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini, navodi se u komentaru kretanja u bankovnom sustavu za prvo polugodište ove godine. Pokazatelji profitabilnosti stoga su porasli u odnosu na njihovu vrijednost na kraju lanjskoga usporedivog razdoblja, pri čemu se prinos na imovinu (ROA) povećao s 0,8 posto na 1,1 posto, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 5,6 posto na 8,1 posto, navodi se u priopćenju. 

Ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u tom razdoblju u odnosu na kraj 2020. godine za 15,5 milijardi kuna (3,4 posto) i iznosila je 478,0 milijardi kuna. Najveći porast u imovini odnosio se na depozite kod Hrvatske narodne banke i na dane kredite i predujmove.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 3,2 posto (bruto iznos) i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 3,5 posto rezultiralo je daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 5,4 posto na kraju 2020. na 5,1 posto na kraju prvog polugodišta 2021. Na smanjenje ukupnih NPL-ova utjecalo je njihovo smanjenje kod nefinancijskih društava, zbog čega se udio NPL-ova u kreditima tom sektoru smanjio s 12,5 posto na 11,6 posto. NPL-ovi su se nastavili povećavati u portfelju kredita kućanstvima, no zahvaljujući rastu kredita i predujmova tom sektoru udio NPL-ova zadržao se na 7,1 posto.

Učinci zadržavanja dobiti i ciljanih regulatornih prilagodbi vezanih uz pandemiju u prošloj godini i nadalje su vidljivi u vrlo visokim vrijednostima ključnih pokazatelja kapitaliziranosti bankovnoga sustava. Na kraju prvoga polugodišta 2021. stopa ukupnoga kapitala bankovnoga sustava iznosila je 25,4 posto, a sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od minimuma od 8 posto.

Likvidnost bankovnoga sustava mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR) i nadalje je na visokoj razini (186,0 posto), pri čemu su sve kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve.