13. listopad 2021.

Trindus Biotech: Prerada biootpada novom tehnologijom donosi veliku uštedu

Sukob koji već nekoliko mjeseci traje između nove uprave Grada Zagreba i privatnih tvrtki za zbrinjavanje otpada, a gradska komunalna tvrtka Čistoća odbija prazniti nepropisno napunjene kante za biootpad i Europska komisija opominje Hrvatsku zbog lošeg gospodarenja otpadom, ispod radara prolazi inovativna tehnologija koju na hrvatskom tržištu plasira tvrtka Trindus Biotech koja bi uz znatnu uštedu mogla riješiti barem dio postojećeg problema. Radi se o startupu osnovanom 2018. koji nudi inovativnu tehnologiju u preradi ostataka hrane i ostalog biootpada čiji su prvi klijenti KBC Osijek i Hotel La Luna na Pagu.

Proces obrade biootpada odvija se aerobnom digestijom u uređaju Griffon veličine profesionalne perilice posuđa koji razgrađuje ostatke hrane i ostalog biotopada pretvarajući ih u vodu, a čiji je kapacitet obrade 250 kilograma dnevno. Taj uređaj funkcionira kao ljudski želudac; ostatci hrane ubacuju se u obrađivač otpada gdje se dodaju posebne smjese mikroorganizama koji tijekom obrade pretvaraju biootpad u otpadnu vodu. Uređaj se postavlja u objektu u kojem nastaju ostaci hrane i kompletna obrada odvija se na licu mjesta te takvo zbrinjavanje ostataka hrane predstavlja zeleno i jeftinije riješenje. Nema potrebe za skladištenjem, prijevozom i odlaganjem biootpada na odlagališta.

Ova je tehnologija jeftinija od klasičnog zbrinjavanja otpada jer se ne koriste hermetički zatvorene kante za otpremu biootpada, nema neugodnih mirisa ni pojave glodavaca, kao ni potrebe za hlađenim skladištem otpada, niti prijevoza otpada kamionima i potrebe za deponijima. Obrađujući ostatke hrane na ovaj način može se ušedjeti i do 80 posto troškova te značajno smanjiti emisije ugljikova dioksida. Osim uređaja Griffon, Trindus Biotech iznajmljuje uređaj Twister pomoću kojeg se iz prikupljenog biootpada odvajaju nečistoće poput plastike, metala, stakla...

- Naša krovna tvrtka Trindus ekspert se, u suradnji s austrijskim partnerima, bavi gospodarenjem otpadom trinaest godina. Kao dobri poznavatelji ove problematike uvidjeli smo potrebu za iznalaženjem boljih rješenja u zbrinjavanju biootpada u Hrvatskoj. Spomenuti uređaji predstavljaju zelenu tehnologiju koja bi mogla pokrenuti revoluciju u načinu zbrinjavanje ostataka hrane koji su se dosad isključivo zbrinjavali kao biootpad – kaže direktor Domagoj Čulo. 

U Hrvatskoj već postoji nekoliko opcija zbrinjavanja biootpada - kompostiranje i bioplinska postrojenja, ali u praksi biootpad najčešće završava pomiješan s komunalnim otpadom na deponijima.

- Korištenjem Trindus Biotechove tehnologije eliminira se potreba za prijevozom ostataka hrane na obradu u bioplinska postrojenja, kompostane ili deponije te naša tehnologija predstavlja iskorak u zelenom postupanju s tom vrstom otpada. Zbog toga naša tehnologija predstavlja inovativno rješenje – kaže Čulo navodeći već spomenute prednosti zbrinjavanja biootpada Griffon tehnologijom. Namijenjena je pravnim subjektima koji se bave pripremom hrane: hotelima, restoranima, bolnicama, školama, vrtićima... jer omogućava zbrinjavanje, odnosno obradu ostataka hrane na njihovoj lokaciji. S druge strane, Twister je namijenjen sakupljačima i obrađivačima biootpada, kako privatnim tako i lokalnim komunalnim tvrtkama.

Postojeći problem postupanja s biootpadom je taj što u kantama u koje se odlaže biootpad iz kućanstava završavaju predmeti koji se ne smiju odlagati poput plastike, metala, stakla, drva... Zbog takvog nepropisnog odlaganja biootpada, konačno zbrinjavanje je skupo i komplicirano jer zahtijeva prethodno odvajanje biootpada od ostalih predmeta koji su također završili u smeđoj kanti. Taj problem riješava separator Twister koji odvaja sav neželjan sadržaj iz smeđe kante i izdvaja biootpad čime se pojeftinjuje proces. Trindus Biotech trenutačno je pregovora o preradi biotopada s više potencijalnih velikih klijenata kao što su hotelski lanci, javne ustanove, trgovački lanci, županije i gradovi.