29. svibanj 2020.

Privremena mjera pomoći - TV nakladnicima i radijima umanjuju se davanja OiV-u

Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila odluku o privremenoj mjeri pomoći televizijskim nakladnicima s problemima uzrokovanih epidemijom COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je kako se predloženom odlukom namjeravaju osigurati mjere pomoći televizijskim nakladnicima zbog bitnog smanjenja oglašavanja u medijima.

'- To je dovelo do značajnog smanjenja prihoda nakladnika televizija i time do znatnog otežanog ispunjenja obaveza na temelju postojećih ugovora s mrežnim i infrastrukturnim operatorom – društvom Odašiljači i veze d.o.o - kazao je Butković

Prihvaćenom odlukom smanjuje se iznos naknade koju nakladnici televizije plaćaju operatoru Odašiljačima i vezama za odašiljanje njihovih programa u multipleksima MUX A i MUX B i multipleksu MUX D i to za razdoblje od 1. travnja 2020. do dana prelaska na odašiljanje u novom DVB-T2 sustavu. Osim toga i u obročno plaćanje uvodi se umanjenje mjesečne naknade tako da se 50 posto iznosa uplati po dospijeću, a preostalih 50 posto naknade beskamatnom otplatom u jednakim mjesečnim obrocima.

Vlada je prihvatila i prijedlog zaključka u vezi s mjerama pomoći nakladnicima radija kojima je epidemija COVID-19 onemogućila redovito poslovanje, što je dovelo i do značajnog smanjenja prihoda i otežanog ispunjenja obaveza prema tvrtki Odašiljači i veze.

- Predlaže se zadužiti operatora – tvrtku Odašiljači i veze da u skladu sa svojim mogućnostima i ugovornim pravima i obavezama, nakladnicima radija ponudi pogodnosti u vidu popusta ili uvjeta plaćanja i to od 1. travnja 2020. do dana proglašenja završetka epidemije bolesti COVID-19' - kazao je Butković.