03. ožujak 2021.

Rastu krediti poduzetnicima - i to za investicije

Prema posljednjim podacima HNB-a prvi mjesec 2021. godine zabilježio je porast ukupnih kredita nefinancijskim društvima, pri čemu su navedeni krediti krajem siječnja zabilježili iznos od 86,8 milijardi kuna. Uz mjesečni rast od 0,7%, krediti poduzećima na godišnjoj razini bili su viši za 4,7 milijardi kuna odnosno 5,7%. Pri tome je godišnji rast generiran povećanjem kunskog iznosa deviznih kredita čiji je udio u plasmanima poduzećima krajem promatranog mjeseca dosegnuo 63%, stoji u novim RBA analizama. 

Budući da je kuna u odnosu na euro u promatranom razdoblju blago oslabila, kunski izraz deviznih i ukupnih kredita bio je i pod utjecajem tečajnih kretanja koji su tako povisili nominalne kunske iznose (1,6% u odnosu na prošlogodišnji siječanj).

Godišnji prirast plasmana rezultat je pretežito rasta kredita za investicije te u nešto manjoj mjeri kredita za obrtna sredstva. Uz mjesečnu stopu pada od 0,4%, krediti za investicije krajem siječnja iznosili su 36,1 milijardi kuna što je 2,0 milijarde kuna ili 5,9% više u odnosu na siječanj prošle godine.

S druge strane, krediti za obrtna sredstva nastavili su rast i na mjesečnoj i na godišnjoj razini te su krajem siječnja iznosili 29,8 milijarde kuna. Navedeni iznos je 301,5 milijuna kuna ili 1,0% viši u odnosu na kraj prosinca dok je na godišnjoj razini viši za 629,9 milijardi kuna ili 2,1%.

Promatrajući distribuciju kredita nefinancijskim društvima prema izvornom dospijeću, u prvom mjesecu 2021. se na kredite koji su sklopljeni na više od 5 godina odnosilo 63,0%, nakon čega slijede krediti od 1 do 5 godina (21,2%) te na kraju krediti kraći od jedne godine (15,8%).

Drugi val širenja virusa COVID-19 u jesen 2020. rezultirao je novim restrikcija­ma u mobilnosti stanovništva i obustavi poslovanja uslužnih djelatnosti. Poviše­na razina neizvjesnosti oko trajanja i vrsta mjera koje ograničavaju poslovanje dovodi do promjena u potražnji poduzeća za kreditima. Zbog odgode investi­cija, poduzetnici smanjuju potražnju za novim kreditima i povećavaju rezerve likvidnosti. Povećana je potražnja poduzeća za ugovaranje moratorija, te re­strukturiranje i produženje roka otplate kredita. Nakon rasta sklonosti za jačanje likvidnosti na početku proljetnog zatvaranja, novo zaduživanje poduzeća za financiranje obrtnog kapitala kroz godinu prilagođavalo se sniženim razinama poslovanja.

U uvjetima izraženog monetarnog popuštanja, na kraju 2020. uku­pan iznos depozita poduzeća kod kreditnih institucija premašio je iznos neto plasmana poduzećima. Na početku 2021. očekujemo postupni rast optimizma među poduzetnicima, potaknut početkom kampanje cijepljenja stanovništva i izgledima za normalizaciju dolaska turista u ljetnoj sezoni. U prvom tromjesečju bi poduzetnici još mogli oklijevati s investicijama pa jači rast potražnje za investicijskim kreditima očekujemo u drugom tromjesečju.