09. listopad 2020.

Razvoj Jadransko-jonskog turizma unatoč prijetnji pandemije

Priprema i razrada 'flagship' strateških projekata u razvoju održivog turizma Jadransko-jonske regije, razvoj kulturnih ruta, Europski tjedan regija i gradova koji se održava u Bruxellesu u listopadu i COVID-19 bili su teme međunarodnog sastanka TSG4 tematske upravljačke grupe održivog turizma EUSAIR Jadransko-jonske strategije održanog online u utorak u organizaciji Ministarstva turizma i sporta koje je koordinator tematskog stupa održivog turizma za devet zemalja regije.

O pripremi 'flagship' strateških idejnih projekata za natječaje govorila je Renata Tomljenović iz Instituta za turizam, koji je za taj posao angažiran u zajednici s WYG savjetovanjem iz Zagreba. Sva tri projekta usmjerena su održivom turizmu i utemeljena na ciljevima Europskog zelenog plana. Teme TG_AIR, CulTourAir i DES_AIR projekata odnose se na razvoj i održivo upravljanje turističkim destinacijama EUSAIR-a, praćenje potreba posjetitelja kulturno-turističkih odredišta u regiji i povećanje kvalitete obrazovanja za integrirano upravljanje destinacijama.

Daniela Jelinčić iz IRMO-a govorila je o uspostavi potrebnih baza znanja i metodoloških okvira za zajedničke regionalne projekte u cilju održivog i odgovornog razvoja turizma, u okviru procesa praćenja i evaluacije EUSAIR-a koji za Ministarstvo provode s ECORYS-om.

Predstavljeni su i rezultati završenog programa Routes4U Vijeća Europe, u okviru kojeg je u suradnji s EUSAIR-om potaknut razvoj dvije kulturne rute: Maslinske rute i Rute rimskog naslijeđa. Premda je njen rast lagano usporila pandemija, Ruta rimskog naslijeđa pobudila je velik interes svih devet EUSAIR zemalja, s potencijalom od 50 destinacija. Vlasta Klarić, tematski stručnjak na ESAIR FP projektu izvijestila je da je na Maslinskoj ruti povećan broj članova, s novih 26 članova iz Grčke, 31 iz Hrvatske i 24 iz Slovenije.

12. listopada u Bruxellesu će se u sklopu aktualnog Europskog tjedna održati Europska konvencija o turizmu, koja će biti posvećena krizi turizma pogođenog COVID-19 pandemijom, na kojoj će govoriti i Ministrica Nikolina Brnjac. Nedavno održani Tjedan mediteranske obale i makroregionalnih strategija u Izoli najavio je taj skup raspravom o oporavku turizma. Tada je naglašeno da će veće posljedice za svoje gospodarstvo osjetiti zemlje poput Hrvatske, kojima je turizam prisutan s većim udjelom u BDP-u ili u broju radnih mjesta.

George Drakopoulos, stručnjak DG REGIO Europske komisije naglasio je da ova kriza nije poput prethodnih i ne zna se koliko će trajati. No, odgovor bi, naglašava Drakopoulos, mogao biti sadržan u zajedničkom planiranju, koordinaciji i suradnji na uklanjanju ograničenja putovanja, obnovi putničkih usluga i obnovi turističkih usluge.

Europska komisija će u okviru ove online Konvencije, a temeljem istraživanja i provedenih studija, pokrenuti dijalog o održivom oporavku i strateškim usmjerenjima za turizam sutrašnjice.