30. prosinac 2020.

STUPANJE NA SNAGU - Mijenja se uredba o poticanju ulaganja, gospodarenju otpadom...

 foto Getty Images/istockphoto

Stiže 2021. godina. Pored promjene datuma na kalendaru, prvoga dana nove godine stupaju na snagu brojne zakonske izmjene. Lider je kao i prošlih godina, kontaktirao brojna ministarstva i odgovore koje smo dobili objavit ćemo u idućih nekoliko dana. Evo odgovora iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na pitanje što 1.1.2021. stupa na snagu iz njihove domene. 

U okviru nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, od 1. siječnja 2021. godine u primjeni će biti izmijenjena i dopunjena Uredba o poticanju ulaganja. Predmetna Uredba je tijekom prosinca 2020. godine upućena u postupak usvajanja. Uredba će detaljnije regulirati provedbu novih mjera iz Zakona o poticanju ulaganja - potpora za modernizaciju poslovnih procesa (automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa). Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa je unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njena transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0

Također, od 1. siječnja 2021. godine primjenjuju se dva nova propisa Eurospke unije u okviru EU sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS) a koji se tiču postrojenja u navedenom sustavu:

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2066

Od 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012- primjenjuje se od 1.1.2021.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1122

Od 12. ožujka 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Registra Unije -primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je i prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon. Datum samog donošenja još nije potvrđen.

Iz područja gospodarenja otpadom od 1. siječnja 2021. godine stupaju na snagu odredbe Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži kojima se u sustav povratne naknade uključuje jednokratna ambalaža od PET, AL/Fe i stakla koja je volumena jednakog 0,2 litre i koja je namijenjena za pića ali ne uključuje mlijeko i tekuće mliječna proizvode.

Koristimo priliku naglasiti kako je na 4. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 4. prosinca 2020. godine izglasan Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti na poslove korisnika uluga internetskog posredovanja s rokom vakacije od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama”, a njegovo stupanje na snagu očekuje se tijekom prosinca 2020. godine, poručuju iz ovog ministarstva.