04. siječanj 2021.

STUPANJE NA SNAGU - Ovo su promjene za cestovni i zračni promet te za sigurnost plovidbe

Ovo su novi zakonski (ili podzakonski) propisi iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji će stupiti na snagu 1.1.2021. godine.

U području cestovnog prometa:

U kolovozu 2020. godine Republika Austrija je izvijestila International Transport Forum (ITF) sa sjedištem u Parizu da će se od 1.1.2021. godine na teritoriju Austrije CEMT dozvole za prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu moći koristiti samo EURO 6 motorna vozila, a ne kao do sad i EURO 5 motorna vozila. Brojne zemlje članice ITF-a izrazile su nezadovoljstvom unilateralnom austrijskom odlukom i tražile njezino povlačenje, posebno s obzirom na probleme uzrokovane s korona virusom. Međutim austrijska strana je ponovno izvijestila ITF da ostaje pri svojoj odluci. Zbog svega navedenog 27.11.2020. je objavljen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta („Narodne novine“, broj 131/2020) kojim je izmijenjen članak 12. koji propisuje mjerila za raspodjelu CEMT dozvola. Umjesto do sada propisanog mjerila najmanje dva EURO 5 ili EURO 6 teretna motorna vozila za jednu CEMT dozvolu koja vrijedi na teritoriju Austrije, u 2021. godini će biti potrebno minimalno jedno EURO 6 vozilo za jednu CEMT dozvolu koja vrijedi na teritoriju Austrije. Kako bi se omogućilo prijevoznicima da što brže i uz što manje novih ulaganja steknu uvjete propisano je mjerilo od samo jednog EURO 6 vozila za CEMT dozvolu. Na ovaj način dio prijevoznika je stekao uvjete za dobivanje Austrijskih CEMT dozvola bez investicija jer već posjeduju barem 1 EURO 6 vozilo.

Dana 04. lipnja 2020. godine na snagu je stupio Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima („Narodne novine“, broj 62/20), osim članka 6. koji stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, koji propisuje da tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture i pružatelji usluga prijevoza na zahtjev jednom godišnje, do 31. siječnja za prethodnu godinu, dostavljaju društvu Hrvatske ceste d.o.o. potrebne metapodatke kako bi se korisnicima omogućilo korištenje statičnih podataka putem Nacionalne pristupne točke.

U području zračnog prometa:

1. siječnja 2021. na snagu stupa Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (Narodne novine, broj 118/20).

Navedenim Pravilnikom propisano je da naknada koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku obračunato po kg stvarne težine, iznosi 0,01 EUR.

Prema Naredbi o utvrđivanju visine naknade za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (Narodne novine, broj 40/10) koja je bila na snazi do stupanja na snagu uvodno navedenog Pravilnika, robna naknada iznosila je 0,02 EUR.

Razlog smanjenja robne naknade je Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja (svibanj 2020.), mjera #14 – Predložena mjera rasterećenja: Smanjiti iznos naknade sa 0,02 EUR/kg na 0,01 EUR/kg po toni prevezene robe/tereta u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku.

U području sigurnosti plovidbe:

S danom 1. siječnja 2021. godine primjenjuje se obvezni postupak prijave dolazaka i odlazaka brodova u međunarodnom vodnom prometu korištenjem Informacijskog sustava unutarnje plovidbe (ISUP) koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture razvilo u skladu s odredbama Pravilnika o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi („Narodne novine“, broj 50/20) s ciljem unaprjeđenja i ubrzanja administrativnog postupka prihvata i otpreme plovila u lukama unutarnjih voda.

Primjena elektroničkog sustava ISUP osigurati će veću točnost podataka, transparentnost, smanjenje troškova poslovanja, ukidanje papirnatih obrazaca, učinkovitiji nadzor i primjenu principa jednokratne dostave podataka za potrebe nadležnih službi u lukama unutarnjeg vodnog prometa. Ujedno, osiguravanjem elektroničkog poslovanja i ubrzavanjem postupka prihvata i otpreme plovila, potaknuti će konkurentnost hrvatskih luka na unutarnjim vodama, te omogućiti razmjena poruka Međunarodnog sustava izvještavanja s plovila (ERI) sa ostalim podunavskim državama po uspostavi centralnog ERI sustava.

Za potrebe provođenja službenog postupka prijave plovila u međunarodnom prometu na unutarnjim vodama, sustav ISUP u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine, dok će službeni postupak prijave plovila u domaćem prometu na unutarnjim vodama sustavom ISUP započeti u travnju 2022. godine.