17. listopad 2019.

Vlada uvodi ‘compliance‘ u državne tvrtke

compliance - praćenje usklađenosti   

Vlada Repubilke Hrvatske je na prijedlog Ministarstva državne imovine donijela odluku o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu. Skraćeno radi se o Complianceu, pa možemo reći da je ICCrA institut koji se zalagao za implementaciju compliance officera u tvrtkama u državnom vlasništvu urodio plodom.

Preporuka Vlade:

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja trebala bi imati:

- formalni status unutar Pravne osobe kako bi ostvarila odgovarajući položaj, autoritet i neovisnost,
- definiranu funkciju praćenja usklađenosti odgovarajućim pravilnikom unutar Pravne osobe,
mogućnost izravne komunikacije između osoba zaduženih za obavljanje funkcije    praćenja usklađenosti poslovanja i nadzornog odbora ili drugog nadzornog tijela Pravne  osobe.

Nedavno je na okruglom stolu vezanom za Compliance, mr. sc. Davor Iljkić, predsjednik i osnivač Instituta za Compliance, criminal compliance i anti money laundering izrazio nadu da će Vlada donijeti ovu odluku jer je to odluka koja se smatra nacionalnim interesom.

- Ovo je rezultat dugogodišenjeg rada ICCrA instituta. Nije bilo pitanje hoće li complinace biti usvojen, bilo je samo pitanje koliko brzo. Ovo je svakako dobar početak i samo treba nastaviti zaokruživati cijeli ovaj projekt da bude obavezan jer će nam to donijeti pravnu sigurnost, a to je ono što nam treba. Također, mora se mijenjati kaznena praksa jer je to ono što i investitori traže kako bi njihova imovina i investicije bile zaštićene. Ovo je svakako veliki korak prema naprijed  - kazao je Iljkić.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Narodnim novinama'. A tvrtke nakon toga imaju šest mjeseci za uvesti ovu funkciju!  

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Pravne osobe).