Korona i biznis
13. veljača 2020.

Vlada planira prodavati i pokretnine oduzete u kaznenim djelima

Mario Banožić    foto Ratko Mavar

Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila prijedlog godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu, u kojem se uz ostalo najavljuje smanjenje portfelja nekretnina kojim upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP, kao i rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine. Učinkovito upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu provest će se smanjenjem portfelja nekretnina kojim upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP i to putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također se planira jače i efikasnije praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu, kao i jačanje konkurentske pozicije društava od posebnog značaja za RH.

Posebno je zanimljivo i to što Ministarstvo kojem je na čelu ministar Mario Banožić, planira od ove godine i učinkovito upravljati pokretninama i to onima trajno oduzetima zbog počinjenja kaznenog djela. Država će tako takve pokretnine prodavati, uporabljati, davati u najam ili zakup, a vrijednost sve tako iskorištene imovine uplaćivat će se u proračun. 

- Nije moguće predvidjeti koliko će pokretnina biti trajno oduzeto u kaznenim postupcima i predano na raspolaganje Ministarstvu u 2020. zbog čega nije moguće detaljno dugoročno kvantificirati ciljane vrijednosti odnosno predvidjeti buduća raspolaganja nad trajno oduzetim pokretninama koje će postati vlasništvo Republike Hrvatske - stoji u prijedlogu godišnjeg plana.