07. studeni 2019.

Vlada usvojila izvješće o provedbi programa reformi za razdoblje od svibnja do listopada

Vlada je u četvrtak usvojila ‘Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019. za razdoblje svibanj - listopad 2019.‘ 

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da su od ukupno 100 planiranih aktivnosti 22 provedene dok je 78 u tijeku, a da je od ukupnog broja aktivnosti koje su u tijeku rok provedbe prošao je za njih 11.

- Što se tiče mjera za postizanje ciljeva Strategije Europa 2020., one su dugoročnije i kontinuiranog karaktera. Do sada je od ukupno 35 planiranih aktivnosti provedeno njih devet, a 26 je u tijeku. Rok provedbe prošao je za njih pet, rekao je Marić.

Od ključnih aktivnosti ostvarenih u razdoblju svibanj - listopad 2019., provedeno je nekoliko važnih odluka, akcijskih planova  i općenito zakonodavnog okvira u djelokrugu državne imovine i  gospodarstva, dodao je.

Konkretno, na području državne imovine provedena je jedna odluka, gospodarstva tri, javne uprave tri, pravosuđa četiri, obrazovanja pet, socijalne skrbi jedna, zaštite okoliša dvije te fiskalne discipline također dvije.

- Do kraja godine ideja je da se te brojke još dodatno poprave, zaključio je Marić.     

Nacionalni program reformi Vlada je donijela u travnju i u njemu detaljno razrađuje postignuti napredak Hrvatske u provedbi preporuka Vijeća EU, reformske prioritete i mjere ekonomske politike, kao i mjere za postizanje ciljeva strategije Europa 2020.

Glavni cilj Nacionalnog programa reformi je jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, uz projicirani gospodarski rast u 2019. od 2,5 posto.

Programom su utvrđena tri glavna cilja: jačanje konkurentnosti gospodarstva, povezivanje obrazovanja s tržištem rada i održivost javnih financija, koji se ostvaruju provedbom 30 mjera ekonomske politike grupiranih u 10 reformskih prioriteta i podijeljenih u 100 aktivnosti.