Korona i biznis
31. listopad 2019.

Grupa Končar: u prvih devet mjeseci udio izvoza iznosio 62 posto

Končar Grupa   

Društva Grupe Končar ostvarila su za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.868,6 milijuna kuna, što je 7,2 posto više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.935,4 milijuna. U poslovnim prihodima, prihodi od prodaje proizvoda i usluga čine 97 posto ukupnih poslovnih prihoda. Poslovni rashodi iznose 1.916,8 milijuna kuna. Za tri kvartala 2019. godine ostvarena je konsolidirana dobit prije poreza u iznosu od 34,4 milijuna kuna.

Ostvareni konsolidirani rezultat Grupe manji je od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine, u najvećoj mjeri zbog prolongiranja i blokade nekoliko značajnih ugovora među kojima su i projekt izgradnje hidroelektrane u Bosni i Hercegovini te zastoja u realizaciji ugovora za isporuku opreme iranskom kupcu zbog novog kruga uvedenih sankcija Iranu.

Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od 721,2 milijuna kuna. U strukturi prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje proizvoda i usluga društvima HEP - Proizvodnja, HEP – Operator distribucijskog sustava te Hrvatski operator prijenosnog sustava čine najznačajnije pozicije. 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 1.147,5 milijuna kuna, što je usprkos blokadi ugovora za Iran i BiH za 7,1 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 62 posto. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Njemačku, Švedsku, Austriju, Ujedinjene Arapske Emirate te Mađarsku. 

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do značajnijeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Austrije i Njemačke. U razdoblju siječanj – rujan 2019. godine društva Grupe Končar ugovorila su nove poslove u iznosu većem od 2,1 milijardu kuna. Stanje ugovorenih poslova na dan 30. rujna 2019. godine je 8 posto više u odnosu na stanje na početku godine i veći su od 3,4 milijarde kuna. 

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za više od 600 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,8 puta. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja te dobru financijsku stabilnost Grupe Končar.

Napomena:

U 2019. godini došlo je do promjene broja ovisnih društava koja posluju u okviru Grupe. Prema ranije donesenim odlukama o restrukturiranju društava koja ne posluju u okviru osnovne djelatnosti Grupe u tijeku drugog kvartala dionice društva Končar – Kućanski aparati prodane su kroz model M&E buyout  te navedeno društvo više nije sastavni dio Grupe.

Također u društvu Končar – Niskonaponske sklopke i prekidači izdvojen je dio programa koji je prodan kupcu Lovato Electric s.p.a. iz Bergama. Lovato Electric s.p.a. nastavlja proizvodnju grebenastih sklopki uz preuzimanje adekvatnog broja radnika uz zaštitu njihovih stečenih prava po Kolektivnom ugovoru čime je pokazana briga o radnim mjestima te nastavku proizvodnje.  Očekuje se da će navedene transakcije u narednom razdoblju pozitivno utjecati na poslovanje Grupe Končar.

U prezentiranim podacima zbog usporedivosti navedena društva isključena su iz ostvarenih rezultata u istom obračunskom razdoblju 2018. godine.