Korona i biznis
17. listopad 2019.

HANFA: Oleg Uskoković mora prodati Auctor invest

Obustavlja se postupak pokrenut povodom zahtjeva društva Auctor holding za izdavanje odobrenja za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Auctor invest, stoji u rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa)

U rješenju stoji kako Auctor Holding, kojemu je vlasnik varaždinski odvjetnik Oleg Uskoković, nije dostavio dokumentaciju koju je trebao, da je Hanfa u nekoliko navrata tražila dostavu te dokumentacije te da je regulator u nekome trenutku na sudskom registru primjetio kako je Auctor Holding stekao stopostotni udio u Auctor investu, što je bilo nezakonito. 

- Otegotna okolnost je činjenica da je navedeno Hanfa utvrdila tek uvidom u sudski registar iz čega se može zaključiti da je Neizravni stjecatelj tijekom postupka prešutio taj podatak tj. o istom nije obavijestio Hanfu, stoji u rješenju Hanfe. 

Odredbom članka 77. stavka 1. ZAIF-a propisana je pravna posljedica nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela ako osoba stekne kvalificirani udjel u UAIF-u protivno odredbama Zakona, a to je da nema pravo glasa iz tako stečenih dionica ili poslovnih udjela te će Hanfa u tom slučaju naložiti njihovo otuđenje, stoji u rješenju. 

Ipak, 11. rujna 2019. Auctor holding je dostavio svoje očitovanje. Navodi da je intencija svih uključenih strana bila isključivo otklanjanje štetnih posljedica za sva društva iz sustava Auctor, koje bi nastupile u slučaju povrede obveza koje Auctor ima prema vjerovnicima.

- Međutim, uzimajući u obzir zakonsku definiciju kvalificiranog udjela iz članka 4. stavka 1. točka 22. ZOIFJP-a i članka 4. stavka 1. točke 26. ZAIF-a, navedeno očitovanje ne otklanja utvrđenu činjenicu da je neizravno stjecanje kvalificiranog udjela već izvršeno i to bez prethodnog odobrenja Hanfe, odnosno bez provedene provjere primjerenosti Neizravnog stjecatelja prema odredbama članka 76. ZAIF-a, stoji u rješenju.

Sada Auctor holding ima devet mjeseci da 'otuđi neizravno stečene udjele'. 

Hanfa upozorava da ako Auctor holding ne postupi po ovom rješenju kako je naloženo u točci 1. izreke ovog rješenja, podnijet će optužne prijedloge zbog počinjenja prekršaja. 

Iz izvora bliskih Auctor holdingu saznajemo kako su primarno fokusirani na ulaganja u hrvatski turizam te je prilikom preuzimanja Auctora primarni interes novih vlasnika bila turistička kompanija Laguna Novigrad. 

- Auctor invest tehnički nije bilo moguće u kratkom roku izdvojiti iz Auctorovog sustava prilikom preuzimanja, a koje je bilo nužno provesti u što kraćem roku jer je Auctorov sustav bio pod velikim pritiskom obveza. Zbog navedenog novi vlasnik preuzeo je Auctorove udjele u svim društvima iz poslovnog sustava, uključujući i Auctor Invest - kaže nam naš izvor. 

Napominje kako Auctor Holding od početka nije imao namjeru konzumirati vlasnička prava u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Auctor Investa, te ima namjeru u najkraćem mogućem roku prodati ili predati fondove kojima Auctor Invest upravlja na neko drugo društvo za upravljanje. Auctor Holding, tvrdi nam naš izvor, prihvaća Hanfinu odluku te će postupiti sukladno istoj u navedenim rokovima.