17. rujan 2019.

Tjedan DOP-a u Lideru: Ina prikupila četiri tone otpadnog jestivog ulja koje bi inače završilo u odvodima

Angelika Brnada    foto Pixsell

Naftne kompanije zasigurno imaju jedan od najvećih utjecaja na okoliš pa smo od jedne od najvećih hrvatskih kompanija, Ine, željeli saznati pitali u kojoj mjeri radi na smanjenju emisije stakleničkih plinova iz fosilnih goriva (osim zakonski propisanih 10 posto). Angelika Brnada, direktorica Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša Ine govori upravo o tome.

Smatrate li da su korporacije te koje bi trebale preuzeti veći rizik i ulogu u rješavanju ekoloških, društvenih i ekonomskih problema, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou i zašto?

Korporacije imaju veliki utjecaj na dionike u ekološkom, društvenom i ekonomskih smislu i svaka odlučuje o tome kojim će područjima obratiti više pažnje, u skladu s vlastitim strateškim ciljevima, izvorima rizika i poslovnim mogućnostima. To pridonosi osnaživanju konkurentnosti povećanjem reputacije, smanjivanjem troškova poslovanja, praćenjem industrijskih trendova, zadovoljavanjem potreba kupaca, motivacijom i privlačenjem najboljih zaposlenika, smanjenjem rizika od tužbi, pristupom jeftinijem kapitalu i upravljanjem rizicima. U Ini smatramo kako se ovdje ne radi o čistom preuzimanju rizika, već o svijesti da samo društveno odgovorno poslovanje kao strateški model poslovanja može opstati i pomoći rješavanju problema. Kompanije se suočavaju sa sve većim očekivanjima i zahtjevima dionika za jasnim, dosljednim i transparentnim informacijama, a rizik se javlja u kompanijama koje ta očekivanja ne ispunjavaju i ne integriraju u svoje poslovanje principe održivosti. Jasno je kako bez ekonomske održivosti nema okolišne, kao ni društvene, stoga je važno kontinuirano ulagati u razvoj i integraciju DOP-a.

 U kojoj mjeri INA radi na smanjenju emisije stakleničkih plinova iz fosilnih goriva (osim zakonski propisanih 10 posto)?

Što se tiče smanjenja emisija stakleničkih plinova, zahvaljujući implementaciji sustava upravljanja energijom, a u skladu sa zahtjevima norme ISO 5001, u INA Grupi uvedeno je bolje, kontinuirano ažuriranje podataka i analiza potrošača energije u svakoj organizacijskoj jedinici te su uspostavljeni akcijski planovi kojima se definira razina osiguranja uštede energije u zadanom roku. U razdoblju od 2015. do 2017. godine provedeno je više od 75 inicijativa energetske učinkovitosti sa značajnim uštedama energije i smanjenjem emisija stakleničkih plinova. U sljedećem trogodišnjem ciklusu (2018.-2020.) nastavlja se promicanje svijesti o energiji, osmišljavanje novih ideja i nacrta te proširenje popisa energetski relevantnih projekata, a sve u svrhu daljnjeg poboljšanja sustava i bolje energetske učinkovitosti cijele INA Grupe.

O kojim se konkretno aktualnim projektima radi?

Spomenuli bismo projekt utiskivanja CO2 u duboke bušotine (EOR), zahvaljujući kojem su od 2014. godine izbjegnute značajne emisije CO2 u količini od preko 560 milijuna m3. Tijekom predviđenog trajanja projekta (2014. do 2039.) očekuje se da će se utisnuti i samim time izbjeći ispuštanje 2,9 milijardi m3, odnosno 5,4 milijuna tona CO2. Zanimljiv je i projekt prikupljanja jestivog otpadnog ulja. Naime, u Hrvatskoj kućanstva godišnje stvore oko devet milijuna litara otpadnog jestivog ulja, a svijest o prikupljanju, kao i mogućnosti odlaganja, su ograničene i nedovoljno razvijene. Otpadno jestivo ulje je biorazgradivo i smatra se neopasnim otpadom, no u slučaju da veće količine završe na tlu ili u vodi, mogu privremeno ugroziti biljni i životinjski svijet te značajno onečistiti vodne tokove. INA je u listopadu 2017. godine na 30 odabranih maloprodajnih mjesta u središnjoj Hrvatskoj pokrenula uslugu prikupljanja otpadnog jestivog ulja te tako po prvi puta u Hrvatskoj ponudila mogućnost sustavnog prikupljanja i recikliranja otpadnog jestivog ulja iz kućanstava. Cilj ovog pilot projekta je provjeriti potencijal prikupljanja iskorištenog jestivog ulja koje ostaje nakon kuhanja u domaćinstvima te ispitati njegovu primjenu u proizvodnji biogoriva.

Koliko ste do sada otpadnog jestivog ulja prikupili?

INA projekt provodi u suradnji s tvrtkom Agroproteinka, koja je ovlaštena za prikupljanje ovakve vrste otpada. U ovoj godini projekt je proširen na devet županija te smo ponosni na činjenicu da je od početka provođenja prikupljeno preko osam tona otpadnog jestivog ulja, od toga preko četiri tone samo u 2019. godini, koje bi inače završilo u odvodima i/ili prirodi. Naglasili bismo kako je projekt uvršten u Dobrovoljni nacionalni pregled Hrvatske koji je predstavljen UN-ovom Političkom forumu visoke razine, u srpnju ove godine, kao primjer dobre prakse koji doprinosi ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja. Prošle je godine na istom forumu prepoznat naš projekt Zeleni pojas.

Na koji način smanjujete udio fosilnog dijela u gorivu?

INA na svojim maloprodajnim mjestima nudi benzinska i dizelska goriva s propisanim udjelom bio komponente. Na taj način smanjuje se udio fosilnog dijela u gorivu, a time se smanjuju emisije CO2 koje nastaju izgaranjem goriva u motoru.

Krajem kolovoza čak 181 predsjednik uprave velikih globalnih kompanija poput Applea, Amazona, Bechtela, Coca-Cole i još mnogih drugih, potpisao je svojevrsnu izjavu (Statement on the Purpose of a Corporation), kojom se CEO-ovi obvezuju da će njihove kompanije redefinirati svoju ulogu u društvu. Lider je nedavno tim povodom objavio temu o novoj paradigmi DOP-a u kompanijama, u sklopu koje smo pitali velike kompanije koje posluju u Hrvatskoj, kako vide svoju ulogu u društvu te koje su njihove društveno odgovorne prakse. Njihove odgovore objavljujemo ovog tjedna u cijelosti na Liderovom webu.