18. rujan 2019.

Upoznajte kupca Kraševih dionica

Jaffa Fabrika biskvita Crvenka, foto   

Kappa Star grupa je holding kompanija osnovana 2000. godine na Cipru, a organizirana je kroz tri poslovne divizije.
Prva je, vertikalno integrirana papirna divizija u kojoj su kompanije Fabrika hartije Beograd, Papir servis FHB, Fabrika kartona Umka i Avala Ada.

Grupa je na kraju 2018. godine prodala 75-postotni udio u kompanijama Avala Ada i Fabrici hartije Beograd, dok Kappa Star grupa i dalje ima 100 postotni udio u kompanijama Papir servis FHB i Fabrika kartona Umka.

Druga je konditorska divizija u kojoj su kompanije Jaffa Fabrika biskvita Crvenka i Banini.

Treća je nekretninska divizija kroz koju je akvirirano nekoliko nekretnina na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu koje se iznajmljuju.

Godišnji prihod Kappa Star grupe je u 2018. godini dosegnuo 240 milijuna eura, a dobit prije oporezivanja bio je 29,1 milijuna eura.

Kappa Star grupa je financijski stabilna i nisko zadužena, prema svim relevantnim financijskim pokazateljima. Godišnja neto dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) je u 2018. godini dosegnula 40,8 milijuna eura, dok je ukupan dug grupe bio 29,6 milijuna eura.

Grupa je na kraju 2018. godine zapošljavala 2526 ljudi i kontinuirano povećava broj ljudi. U posljednje dvije godine je broj zaposlenih povećan za 481 zaposlenog.

Krajem 2002. godine Kappa Star Grupa u postupku privatizacije postala je vlasnik Jaffa Fabrike biskvita Crvenka. U ožujku 2017. godine Jaffa Fabrika biskvita Crvenka je kao jedini kupac na dražbi preuzela Fabriku Banini za 15 milijuna eura. Banini je tada bio u stečaju s više od 40 milijuna eura duga bankama i više od 10 milijuna eura duga dobavljačima.

Inače, Jaffa je jedna od vodećih konditora u Srbiji, s poznatim brendovima diljem regije: Jaffa, Munchmallow, Jaffa napolitanke, itd. Kompanija ima novi proizvodni pogon od 12.000 kvadratnih metara sa instaliranim dvama najsuvremenijim proizvodnim linijama. Zahvaljujući uzlaznom trendu poslovanja, jakoj tržišnoj poziciji i visokoj profitabilnosti, Jaffa je u 2017. godini uspjela preuzeti i pripojiti tvornicu keksa Banini, čime je dodatno učvrstila poziciju na tržištu.

U 2018. godini Kappa Star Grupa prodala je globalnoj grupaciji Smurfit kappa grupi 75 posto udjela u kompanijama Fabrika hartije Beograd i Avala Ada za 133 milijuna eura. Smurfit grupa je jedan od najvećih svjetskih proizvođača ambalažnog papira i transportnih kutija koja posluje u 33 zemlje, diljem Europe i sjeverne i južne Amerike, ima 350 proizvodnih lokacija i zapošljava oko 45.000 ljudi.